Meny
Bli medlem

Politiet må få ned saksbehandlingstiden i voldtektssaker

Sist endret: 27.09.2020
Nesten 60 prosent av alle som anmeldte voldtekter i 2012 kjente gjerningspersonen, mens 13 prosent av de anmeldte voldtektene var overfallsvoldtekter.

Mørketallene er store, følelsen av skyld og skam gjør at anslagsvis 9 av 10 velger å ikke anmelde.

Voldtektsofrene er i en svært sårbar situasjon og måten de blir møtt på må profesjonaliseres.  
Alt for mange voldtektssaker henlegges etter bevisets stilling, og politiet bruker for lang tid på etterforskningen. I september 2012, i Oslo, var gjennomsnittlig behandlingstid av voldtektssaker 280 dager.

Den rødgrønne regjeringen må fortsette å styrke arbeidet med sedelighetsforbrytelser. Politiet må styrkes på dette feltet slik at kvaliteten på bevisene økes og saksbehandlingstiden går ned. Etterforskningen i slike saker må få høyere prioritet.