Meny
Bli medlem

Politiet nedprioriterer hverdagskriminalitet

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus
- Her er vi ved kjernen av problemet i mange politidistrikter. Politidistriktene mangler ressurser. Det er bare å konstatere at justisministerens hovedfokus etter at han tiltrådte har vært å frakte folk ut av landet, og at han ikke har vist vilje til å prioritere hverdagskriminalitet, uttaler Klinge.

 

I forrige uke kunne vi lese i Romerikes blad at Romerike politidistrikt må foreta knallharde prioriteringer for å få ressursene til å strekke til. Hverdagskriminalitet skal som hovedregel henlegges er de føringer politimesteren har gitt.

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Jenny Klinge (SP) har forståelse for at den lokale politimesteren må foreta knallharde prioriteringer, men hun reagerer med forferdelse på at justisministeren fraskriver seg ansvaret for situasjonen.

- Her er vi ved kjernen av problemet i mange politidistrikter. Politidistriktene mangler ressurser. Det er bare å konstatere at justisministerens hovedfokus etter at han tiltrådte har vært å frakte folk ut av landet, og at han ikke har vist vilje til å prioritere hverdagskriminalitet, uttaler Klinge.

- Politiet er avhengig av folks tillit. Man bygger ikke tillit, ved å sende ut et brev dagen etter at forholdet er anmeldt, med underretning om at forholdet er henlagt. Dette skaper misnøye og lovtomme rom.

- Klinge er svært bekymret over at tall og statistikk har blitt verktøyer som har blitt viktigst for politidistriktene, ikke faktisk politiarbeid. Det kan enkelte ganger virke om som om de distriktene som er best på å finne «kreative» måter å kvitte seg med sakene på blir premiert, mens godt og grundig politiarbeid ikke blir verdsatt, sier Klinge.

Da Stortinget behandlet revidert budsjett før sommeren, hadde ikke regjeringspartiene lagt inn ekstra penger for å styrke etterforskningen hos politiet.

- Dette understreker at man ikke tar situasjonen på alvor, uttaler Klinge. FrP har vært svært høye og mørke når de var i opposisjon, nå viser de at de  ikke følger opp lovnader når de kommer til makten.

- Jeg frykter videre at dette vil bli situasjonen over hele landet, dersom man oppretter store, uoversiktlige politidistrikter, hvor den lokale forankringen vil være fraværende. Politiet skal aldri glemme hvem de er til for, uttaler Klinge.

Klinge forventer derfor at justisministeren nå forbereder strakstiltak og at han tar realitetene innover seg, slik at politiet slipper å være i en uholdbar situasjon frem til neste statsbudsjett vedtas.