Meny
Bli medlem

Politiets organisering

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Mediene har i etterkant av politianalysen lagt mye vekt på antall politidistrikter. Min påstand er at kommune-Norge ikke er så opptatt av antallet politidistrikt, men hvordan dette vil virke i praksis

Kommunestyret i Sigdal fant det maktpåliggende å gi til kjenne at det er noen dramatiske motsetninger mellom de klare politiske føringene som er gitt i fra landets regjering, og de løsninger som nå drøftes og  prøves ut i etaten.

Mediene har i etterkant av politianalysen lagt mye vekt på antall politidistrikter. Min påstand er at kommune-Norge ikke er så opptatt av antallet politidistrikt, men hvordan dette vil virke i praksis