Meny
Bli medlem

Politikk eller romantikk?

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
At MDG er provosert over at Senterpartiet er opptatt av å følge opp rovviltforliket er greit nok. Det virker ikke som om det er mange andre partier som er opptatt av det. Det som overhodet ikke er greit er at Hansson insinuerer at norske bønder ønsker å utrydde alle rovdyr for å drive landbruk.
Anne Tingelstad Wøien,
Stortingsrepresentant for Oppland Senterparti
 
I Trontaledebatten i Stortinget spurte jeg representanten Rasmus Hansson i Miljøpartiet de grønne om hvilke andre tiltak enn gjeting av rovdyr han så for seg måtte til for at utmarksbeitene skal kunne utnyttes på en bedre måte. MDG har vært opptatt av mer beiting framfor bruk av kraftfor. Jeg viste i mitt spørsmål til at det er registrert 65 kull med jervevalper i år, at det var 52 jervekull i fjor og at bestandsmålet for jerveynglinger er 39. Vi ligger altså langt over det vedtatte bestandsmålet for jerv. Det er en utfordring for beiting i utmark. Tapene til rovdyrene er store.
 
Hanssons svar var overraskende. Han svarte at «ingen næringer kan baseres på å utrydde den delen av norsk natur som ikke passer dem». Det har verken jeg eller norske bønder tatt til orde for!  Senterpartiet ønsker en balansert rovdyrpolitikk, og da må vi sørge for at beskatningen av rovdyra er troverdig.
 
At MDG er provosert over at Senterpartiet er opptatt av å følge opp rovviltforliket er greit nok. Det virker ikke som om det er mange andre partier som er opptatt av det. Det som overhodet ikke er greit er at Hansson insinuerer at norske bønder ønsker å utrydde alle rovdyr for å drive landbruk. Mitt poeng er at dersom det skal være troverdighet og konsistens i MDG sin politikk så må de vise hvordan de skal nå målet om å ta i bruk mer av utmarksbeitet (til fordel for kraftfor) når rovdyra tydeligvis ikke skal beskattes og ikke engang beiteprioriterte områder skal være prioritert for beitedyr. Det er ikke rovdyra, men sauenæringa som er i ferd med å utryddes i distriktene. Skal bygdene og landbruket styrkes trenger vi velfungerende rovdyrpolitikk, ikke rovdyrromantikk.