Meny
Bli medlem

Politireformen er en oppskrift på sentralisering

Sist endret: 27.09.2020
Fredag 13. januar la politidirektør Odd Reidar Humlegård frem Politidirektoratets vedtak om hvilke lensmannskontor som skal legges ned. Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, mener at forslaget innebærer en massiv sentralisering av politiet.

– Navnet «nærpolitireformen» er uærlig og direkte misvisende. Regjeringen ønsker å flytte tjenester bort fra folk, men de vil ikke innrømme det de gjør og derfor kaller de reformen for noe helt annet enn det den innebærer, sier Klinge.

Da Stortingsflertallet vedtok reformen i 2015 ble det bestemt at det skulle legges ned mange lensmannskontor, men det ville være for få om det skulle stå igjen så få tjenestesteder som 210 slik som Politianalysen anbefalte. Med Politidirektoratets forslag ligger det an til å stå igjen 221 tjenestesteder. Det vil si at 120 av dagens tjenestesteder legges ned. Senterpartiets Jenny Klinge er langt fra fornøyd.
 
– Dette handler ikke kun om struktur, men også den rollen dagens nærpoliti har i Norge ved å være til stede i lokalsamfunnene og sikre god forebygging.  Stortingsflertallet legger opp til en endring av denne rollen i retning av et aksjonspoliti som først dukker opp når det har hendt noe.  Her mister vi en viktig dimensjon ved det gode lokale politiet vi har i Norge, sier Klinge.

Politidirektoratet vil opprettholde en håndfull flere tjenestesteder enn det som ble foreslått av politimestrene før jul. Imidlertid vil ikke alle tjenestestedene være fullverdige, og vil legges under andre tjenestesteder. Det er heller ikke krav om at hvert tjenestested skal ha sivile oppgaver. Dette får stortingsrepresentanten fra Senterpartiet til å se rødt.
 
– Antallet kontorer som skal legges ned er urovekkende i seg selv. Innholdet og kvaliteten ved de tjenestestedene som står igjen etter reformen er også helt avgjørende for hvilket politi vi får i fremtiden. Nå legges det opp til et A- og B- lag i norsk politi. Jeg er redd for at flere av kontorene som nå blir opprettholdt lever på lånt tid, sier en tydelig provosert stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

Hun viser til at stortingsflertallet argumenterte for at kontor med tre dagers åpningstid ikke hadde livets rett, og at det måtte nedleggelser til. Likevel har kravet til de gjenværende tjenestestedene i politiet vært to dagers åpningstid, samtidig som flere skal ha begrensede oppgaver.
 
– Dette henger ikke på greip, sier Klinge. Senterpartiet har hele tiden vært mot denne sentraliseringsreformen, og mener at lensmannskontorene og det lokale politiet må styrkes, avslutter hun.