Meny
Bli medlem

Politireformen svekker tryggheten

Sist endret: 27.09.2020 #Østfold
I dag besluttet Politidirektoratet å legge ned over 120 tjenestesteder og lensmannskontor, fem av disse i Østfold. Senterpartiet reagerer kraftig og mener tryggheten til folk er i fare og frykter politisentraliseringen vil gå ut over liv og helse.

 

  • I store deler av Østfold er lensmannstrukturen allerede omorganisert med hell. Utgangspunktet for den omorganiseringen som Indre Østfold har vært igjennom var lokal forankring og satsing på økt forebyggende ressurs. Beslutningen Politidirektoratet nå har tatt er dramatisk fordi alternativet ennå ikke er klarlagt. Dette er ingen «nærpolitireform» som regjeringen kaller det, det er en rasering av det lokale tilstedeværende politiet, sier Ole André Myhrvold, førstekandidat for Senterpartiet i Østfold.

Regjeringen startet med å redusere antall politidistrikt fra 27 til 12. Dette fikk de vedtatt gjennom et forlik sammen med Ap, Venstre, Krf. En del av forliket var også at regjeringen skulle redusere antall lensmannskontor kraftig. Senterpartiet var ikke med på dette forliket.

 

  • Vi har hele tiden ment at dette er sentralisering som fører til dårligere beredskap og trygghet for folk rundt om i hele landet. Det vil gi større avstander, lengre responstid og forhindrer politiet fra å drive aktiv forebygging. Vi ønsket i stedet å forsterke det lokale politiet, fortsetter Myhrvold.

Myhrvold peker på at om lensmannskontorene forsvinner, så forsvinner og politifolkene fra lokalsamfunnet. Han er også kritisk til at politiet svekker sin tilstedeværelse i grenseområdene ved nedleggelse av lensmannskontorene i Aremark samt Marker og Rømskog.

  • Et fjernt, men mobilt politi som regjeringen ønsker kan aldri erstatte et lokalt politi som er en del av lokalsamfunnet. Dette vil gå ut over tilliten mellom folk og politiet og ikke minst gjøre det vanskeligere å drive aktivt arbeid for å hindre kriminalitet før den skjer, sier Myhrvold.

Senterpartiet har likevel ikke gitt opp kampen for nærhet til politiet. Myhrvold oppfordrer nå folk i hele landet til å stå opp mot sentraliseringen og gi beskjed om at de ikke aksepterer at politiet forsvinner.

 

  • Det er mulig å påklage vedtaket fra Politidirektoratet. Da vil det i siste instans kunne havne i Justisdepartementet. Da kan regjeringen vise at de mente alvor med alle lovordene om politiet, eller de må ta konsekvensen av den politikken de fører, avslutter Myhrvold.

 

For mer informasjon og flere kommentarer kan Ole André Myhrvold (mobil 932435566) kontaktes.