Meny
Bli medlem

Politisk samarbeidsavtale underskrevet

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Senterpartiet, Venstre, Kystpartiet, Høyre og Frp har i dag underskrevet avtale om politisk samarbeid i Troms Fylkesting.

Avtale om politisk samarbeid, vedtatt og signert Tromsø 11.desember 2013

 

Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet i Troms fylke har som intensjon å danne en flertallskonstellasjon i Troms Fylkesting. I løpet av den nærmeste tiden vil en politisk plattform utformes med utgangspunkt i understående punkter, samt en felles budsjett- og økonomiplan.

 

1. Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet forplikter seg til oppstart av arbeidet med realisering Langsundforbindelsen 2014. Anbud på prosjektet legges ut når stortingsbehandling av finansiering er gjennomført.

 

2. Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet forplikter seg til oppstart av arbeidet med realisering Bjarkøyforbindelsen 2014. Anbud på prosjektet legges ut når kvalitetssikring av anbudsdokumentene er gjennomført.

 

3. Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet vil videreføre dagens tilbudsstruktur i videregående skole for skoleåret 2014/2015. Det betyr at alle eksisterende tilbud skal være søkbare for skoleåret 2014/2015.

 

Partiene ser dog behovet for en gjennomgang av utdanningssektoren når det gjelder administrasjon, linjevalg og fremtidig plassering av disse, og vil derfor legge frem en sak for behandling i juni 2014. I arbeidet mot saksfremlegg skal alle skoleenheter få legge frem sine forslag til økonomisk innsparing slik at man sikrer vurdering av disse. Grunnlag for saken vil være fylkestingets tidligere vedtak ift struktur og skolesteder med begynnende virkning fra skoleåret 2015/2016. Dette betyr at investeringsprosjektene Rustahøgda og Finnfjordbotn iverksettes i tråd med fylkestingets tidligere vedtak.

 

4. Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet vil prioritere fylkeskommunens to hovedoppgaver: Utdanning og samferdsel. Man vil derfor gjennomgå øvrige sektorer, inkludert stab/støttefunksjoner med sikte på økonomiske besparelser.

 

5. Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet anser fylkeskommunens eiendomsmasse som en mulighet til å finansiere fremtidige investeringer, samt redusere vedlikeholdsbehovet. Partiene ønsker derfor å starte et nedsalg av eiendommer og bygninger.

 

6. Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet vil ta en gjennomgang av fylkeskommunens utenrikspolitiske engasjement med sikte på å redusere omfanget av dette.

 

7. Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet vil ha fokus på en fremtidsrettet drift av kollektivtilbudet. Partiene vil derfor opprettholde og videreutvikle Troms Fylkestrafikk FKF videre, og gjennomføre en evaluering av dette selskapet.

 

 

Håvard Kyvik Gulliksen,         Line Miriam Sandberg??               Ivar B Prestbakmo?

  Gruppeleder Høyre                Gruppeleder FrP???                       Gruppeleder SP

 

        Roar Sollied???                             Roy Waage

?Gruppeleder Venstre???                Gruppeleder Kystpartiet?