Meny
Bli medlem

Postdirektivet

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Tv2 meldte fredag at regjeringa kommande veke vil informere EU om at Noreg ikkje lenger ynskjer å bruke reservasjonsretten mot det omtalte og omstridte postdirektivet 3. Europaminister Vidar Helgesen deltek tysdag i eit møte i EØS-rådet. Der vil han informere EUs representanter om den nye Regjeringa sitt syn. Innføring av postdirektivet er nedfelt i regjeringsplattforma til Høgre og Frp. Dermed kan Posten sitt siste monopol, eineretten til å levere brev, stå for fall. Dåverande utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsla i 2011 at Norge ikkje ynskja å innføre direktivet, sier fylkesleiar Anne-Nora Oma Dahle i Telemark Senterparti.


Postdirektivet åpner for fri konkurranse og på brev som veg mindre enn 50 gram.

Samferdselsdepartementet har tidligere fått utredningar som viser at konkurranse på brevpost under 50 gram kan føre til at einhetsportoen over heile landet kan forsvinne. Dette vil medføre at private selskap kan kaste seg over markeda i og utafor Oslo, medan Posten vert sittende att med omdeling i vårt langstrakte land.

Hvis Posten tapar konkurransen og mister inntektene fra brevporto i osloområdet, som Posten bruker til å subsidiere lik porto i heile landet, får Stortinget ein tilleggsrekning på hundrevis av millioner kroner.

Fagforeningane i posten er imot postdirektivet og har advart mot å innføre det før konsekvensane er kjent. Fagforeningane har bedt om eit møte med den nye Regjeringa om denne saka, men har ikkje fått noko respons. I denne saka har me i Senterpartiet fagforeningane på vår side.

I denne saka bryr den nye regjeringen seg lite om kva lokalpolitikarane meiner om innføring av  EUs tredje postdirektiv. Ei meningsmåling offentleggjort av Postkom i august i år, viser at lokalpolitikarane i landet er mot EUs tredje postdirektiv og at 9 av 10 er for å behalde einhetsportoen.

Ei innføring av EUs tredje postdirektiv vil føre til at me risikerer å få ein konkurrent til Posten Norge på den mest lukrative delen av markedet, som er Oslo-området. Det vil bety store økonomiske tap for Posten Norge, noko som vil gå utover service og tjenestetilbud i resten av landet.

Hentet fra postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund):
 Folk sier nei til postdirektivet
De postansatte har folkets støtte i kampen mot EUs tredje postdirektiv, det viser en befolkningsundersøkelse. Kun 12 % av befolkningen svarer at de ønsker at Norge skal innføre direktivet.
Dersom man fjerner de som ikke har bestemt seg i undersøkelsen så er det drøyt tre av fire som er mot å innføre direktivet. Undersøkelsen viser også at oppslutningen om enhetsportoen er stor i det norske folk. Hele 85 % mener vi må beholde enhetsportoen.
-     Dersom vi skal sikre gode posttjenester til lik pris over hele landet må vi sørge for fortsatt rødgrønt flertall. Høyre og FrP har varslet at de vil innføre Postdirektivet, som de rødgrønne har reservert seg mot. Høyre og FrPs postpolitikk vil rasere dagens posttjenester, uttaler Odd Christian Øverland, forbundsleder i Postkom.

Undersøkelsen viser at det er flertall mot å innføre Postdirektivet i samtlige partier, så Høyre og FrP har ikke støtte hos egne medlemmer i denne saken. Kvinner er i størst grad motstandere av at Norge skal innføre direktivet.

-     Dette gir oss stor motivasjon til å fortsette vår kamp mot postdirektivet. Det er tydelig at de som har satt seg inn i saken har forstått at innføringen vil føre til dyrere og dårligere posttjenester, spesielt i distriktene, sier Øverland.

En innføring av EUs tredje postdirektiv vil føre til at man risikerer å få en konkurrent til Posten Norge på den mest lukrative delen av markedet, som er Oslo-området. Det vil bety enorme økonomiske tap for Posten Norge, noe som vil gå utover service og tjenestetilbudet i resten av landet.
-     Enhetsportoen er en viktig del av dagens postpolitikk. Dersom Norge innfører EUs postdirektiv vil enhetsportoen forsvinne. Det er derfor en bløff når Høyre og FrP sier de vil opprettholde enhetsportoen samtidig som de vil innføre et direktiv som fjerner grunnlaget for den.