Meny
Bli medlem

Presenterte unikt CCS-prosjekt

Sist endret: 27.09.2020
Før årsskiftet besluttet forskningsprogrammet CLIMIT å støtte sementprodusenten Norcem med midler til et unikt CO2-håndteringprosjekt. - Norcem og Heidelberg tar et veldig viktig steg, og viser at CCS er et relevant klimatiltak også for industrien utenfor petroleum og energiproduksjon, sier statssekretær Ane Kismul.

14. mai ble prosjektet presentert for Olje- og energidepartementet.

Sementproduksjon involverer brenning av kalkstein, som fører til høye CO2-utslipp. Sementindustrien står i dag for omtrent fire prosent av disse utslippene globalt. Norcem, en del av Heidelberg Cement Group, skal som første sementfabrikk i verden bygge et testanlegg for fangst av CO2-utslipp fra sementproduksjon ved deres fabrikk i Brevik.

- Norcem og Heidelberg tar et veldig viktig steg, og viser at CCS er et relevant klimatiltak også for industrien utenfor petroleum og energiproduksjon, sier statssekretær Ane Kismul.

CLIMIT er Olje- og energidepartementets program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Partnere i prosjektet er Norcem, Heidelberg Cement og European Cement Research Academy (ECRA). Blant forsknings- og teknologileverandører er Aker Clean Carbon, DNV KEMA og NTNU.

Prosjektet har et totaltbudsjett på 93 mill. kroner, og løper i perioden 2013-2017. Det skal etableres et småskala testsenter , med pilot- og demonstrasjonsanlegg for testing av ulike CO2-fangstteknologier. Resultater fra pilottestingen vil være basis for kvalifisering av fangstteknologier for CO2 og evaluering av fullskala fangstanlegg. Kunnskap fra prosjektet skal deles med sementindustrien globalt gjennom ECRA.

- Vi opplever at mange prosjekter i Europa ikke har den fremdriften man så for seg for en tid tilbake. Derfor er slike store demonstrasjonsprosjekter som det Norcem og Heidelberg Cement nå setter igang veldig verdifulle, sier statssekretær Kismul.