Meny
Bli medlem

Psykisk helsetilbud må tilretteleggast for all ungdom!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
- Telemark Senterungdom ynskjer at tilbodet innanfor psykisk helse skal bli tilrettelagt for alle. Med det meiner vi der kor folk bur, sa nestleder i Telemark Senterungdom Malin Aarhus Olsen til Senterungdommens landsmøte i Ålesund i ettermiddag.

 
Psykisk helsetilbud må tilretteleggast for all ungdom!

  • Telemark Senterungdom ynskjer at tilbodet innanfor psykisk helse skal bli tilrettelagt for alle. Med det meiner vi der kor folk bur, sa nestleder i Telemark Senterungdom Malin Aarhus Olsen til Senterungdommens landsmøte i Ålesund i ettermiddag.

  • I Telemark har me ungdomspsykiatriske poliklinikkar i Skien, Porsgrunn, Kragerø og Notodden. Kva skjer då når ungdom frå Vest-Telemark treng behandling? Ein bruker mykje tid på reise. Min påstand er at mykje av gevinsten ungdom får ved å gå til behandling druknar i all stresset, tida og kreftene ein bruker på å reise.

  • Om vi skal få mindre fråfall i vidaregåande og færre uføre må ein bygge opp tilbod, ikkje ned. Når Sykehuset Telemark vurderar å leggje ned distrikspsykiatriske senter for å møte sentrale sparekrav er det heilt feil veg å gå. Eg ynskjer heile Senterungdomen kan vere med og lyfte kampen for eit godt psykisk helsetilbod der folk bur.

Kontakt:
Nestleder i Telemark Senterungdom Malin Aarhus Olsen, telefon 413 75 458.
Fylkesleder Halvor Dahle, telefon 971 69 990.