Meny

Rådgivningstjenesten i Videregående skole- en dårlig spøk

Sist endret: 16 03 2017

Nordland senterpart mener rådgivningstjenesten i videregående skole er overmoden for revisjon. En av vår tids største utfordring i videregående skole i dag, er de utfordringene vi har i forhold til de stadig økende kravene samfunnet stiller til den enkeltes kompetanse. Samtidig sliter videregående med økt frafall. Dette gjelder både ved yrkesfaglige linjer og studiespesialiserende linjer.

Rådgivningstjenesten i Videregående skole- en dårlig spøk

 

Nordland senterpart mener rådgivningstjenesten i videregående skole er overmoden for revisjon. I dag er det nasjonale kravet for rådgivning 0,006 minutt per elev pr. dag.
- Er ikke elevene verdt mer?

En av vår tids største utfordring i videregående skole i dag, er de utfordringene vi har i forhold til de stadig økende kravene samfunnet stiller til den enkeltes kompetanse. Samtidig sliter videregående med økt frafall.
Dette gjelder både ved yrkesfaglige linjer og studiespesialiserende linjer.

Flere elever føler at kvaliteten på rådgivingstjenesten varierer fra skole til skole, noe vi mener er uheldig. Dette er med på å skape A- og B-skoler i forhold til rådgiving, noe som igjen får ringvirkninger både i forhold til utdanningsnivå og verdiskaping.

Det at alle elevene i en kommune eller i et fylke ikke har den samme kvaliteten på en og samme tjeneste er ikke tilfredsstillende. Dette gjør at enkelte elever som trenger hjelp og veiledning kanskje velger feil og ender opp med å slutte, eller prøver seg i arbeidslivet.

Nordland senterparti mener det bør være tettere dialog mellom ungdomsskole og videregående skole. Alle studieretningene må vektlegges likt, og rådgivere skal ikke ut fra sitt personlige syn påvirke elevene og deres yrkesretning.

Det blir stadig mer krevende å være rådgiver. Vi mener derfor stillingen bør deles i to med en sosialpedagogisk og en yrkesveiledende rådgiver.


Senterpartiet vil ha:
- Øremerking av midler til rådgivningstjenesten
- Etterutdanning av rådgivere
- En 100 % stilling per 200 elev
- En todelt rådgivningstjeneste.
  En sosialpedagogisk og en yrkesveiledende rådgiver.