Meny
Bli medlem

Ragnar Udjus tildelt Senterpartiets Hedersmerke

Sist endret: 27.09.2020
Ragnar Udjus (81) ble tildelt Senterpartiets Hedersmerke for «langvarig og særlig fortjenstfull innsats for Senterpartiet». Udjus var fylkessekretær i Vest-Agder Senterparti fra 1963-1984, i en periode fungerte han også i Aust-Agder. Han var stortingsrepresentant fra Vest-Agder 1973-1981.

Ragnar Udjus ble født i Landvik i Aust-Agder, men har siden 1965 bodd i Kristiansand. Gjennom mange år var han den drivende kraften i Senterpartiet i Agder. Særlig i Vest-Agder, men også i Aust-Agder.

Udjus startet sin politiske karriere som fylkessekretær i Vest-Agder Senterparti i 1963. I en periode fungerte han også  som fylkessekretær for begge Agderfylkene.  Han avsluttet sin karriere som fylkessekretær i 1984, etter 21 år.

  • I perioden 1966-1968 var han redaktør av Agder Tidend samtidig som han var fylkessekretær
  • Han var politisk sekretær i regjeringen Korvald fra 1972-1973.
  • I 1973 ble han valgt inn på Stortinget for Vest-Agder, og satt i to perioder fram til 1981.
  • I 1980 var han representant i FNs hovedforsamling.

Det arbeidet Udjus la ned gjennom mange år for å bygge partiorganisasjonen og gjøre Senterpartiet til en viktig faktor i Agder, er av helt uvurderlig betydning. Videre har han vært et forbilde for svært mange etter ham, og en fantastisk inspirasjonskilde med sitt gode humør og joviale fremtreden.

Ragnar Udjus tildeles med dette Senterpartiets Hedersmerke med diplom for "langvarig og særlig fortjenstfull innsats for Senterpartiet".