Meny
Bli medlem

? Raja og Tetzschner gikk opp som bjørner, og ned som skinnfeller!

Sist endret: 27.09.2020
? I dag kom brevet fra Høyres egen minister, Jan Tore Sanner, som la Lærdal-saken endelig død. Senterpartiets representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Per Olaf Lundteigen beskriver fremgangsmåten til to av sine kolleger i kontroll og konstitusjonskomiteen, Abid Raja og Michael Tetzschner slik: De gikk opp som bjørner, men falt ned som to skinnfeller! fastslår Lundteigen.

Etter svært harde angrep på Liv Signe Navarsete, presset Abid Raja og Michael Tetzschner i gjennom at man skulle undersøke Senterpartilederens opptreden i saken om valg av veitrasé i Lærdal. Stortingsrepresentantene fra Venstre, Høyre og FRP vedtok at Kontroll- og konstitusjonskomiteen skulle sende brev til klima og miljøverndepartementet, hvor man krevde avklaring omkring Navarsete sin rolle i denne saken. Klima- og miljøverndepartementet videresendte så saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I dag kom svaret fra kommunalminister Jan Tore Sanner. Her viser statsråden til at saken omhandler beslutningsprosesser under den forrige regjeringen, og at han verken har eller skal ha intern informasjon om saksbehandlingen under tidligere regjeringer.

Lundteigen peker på at det er flere paradokser ved Rajas og Tetzschners opptreden i denne saken.
-    I Stortinget har Raja ønsket å stoppe all omdisponering av matjord. Når han så fikk mulighet til å svekke sin stortingskollega var ikke lenger bevaring av matjord så viktig. Da svarte han i følge ABC Nyheter  at argumentene om trafikktrygghet og matjord ikke kunne følges, fordi en da måtte «legge alle veier i Norge i tunnel», fastslår Lundteigen.

-    Tetzschner på sin side angrep Liv Signe Navarsete og Bård Vegard Solhjell fordi de hadde fattet en slik beslutning mens regjeringen satt som forretningsministerium. Til dette kan vi først slå fast at Regjeringen ikke var noe forretningsministerium på denne tiden.

-    Det er oppsiktsvekkende at Tetzschner angrep Navarsete og Solhjell på dette punktet. Vi vet at Kristin Clemet godkjente en diger bunke med søknader om etablering av flere hundre nye friskoleplasser i september 2005, bare noen få uker før hennes egen regjering skulle gå av . Kristin Clemet var da Høyres kunnskapsminister og er Tetzschners kone, forteller Lundteigen.