Meny
Bli medlem

Ramsøy til Nordisk Råd

Sist endret: 27.09.2020
Ungdommens Nordiske Råd (UNR) holdt sin årlige sesjon i helgen. Der ble Senterungdommens politiske nestleder Nils Michael Ramsøy fra Steinkjer valgt inn i presidentskapet.

 

 

UNR er et forum for politiske ungdomsorganisasjoner i Norden. I UNR møtes ungdomspolitikere fra hele Norden for å diskutere muligheter for politiske samarbeid mellom de nordiske landene. Blant temaene som ble diskuterte på årets sesjon var framtidsmuligheter i Arktis og nordisk miljøpolitikk.

- De nordiske landene har enorme muligheter, for å ta mulighetene i bruk er godt samarbeid viktig. Det er spesielt viktig for Norge, som ikke er EU-medlem, da blir Norden en viktigere arena, sier Nils Michael Ramsøy.

- De Nordiske landene har ulike utfordringer, vi har alle mye å lære av hverandre. Dette må ligge til grunn for samarbeidet, sier Ramsøy.

- UNR sitt presidentskap deltar også på møtene i Nordisk Råd, her møtes parlamentarikere fra alle de Nordiske landene. Nordisk Råd er den viktigste arenaen for oss, her har vi mulighet til å påvirke parlamentarikere fra alle landene direkte, det gir oss stor innflytelse, avslutter Ramsøy.