Meny
Bli medlem

Randi Dille sin tale til landsmøtet

Sist endret: 27.09.2020
Det er behov for en gjennomgang for hvordan virkemidlene og rammebetingelser virker FOR næringslivet.

Kjære landsmøte og ordstyrere

 

I Nord-Trøndelag har vi det siste året jobbet mye i partiet med distriktspolitikk.  Vi har hentet inn gode personer som har gitt oss historie og tanker og på fylkesårsmøtet hadde vi distriktspolitikk som tema. Område distriktspolitikk opptar oss sterkt.

Distriktspolitikk for oss som bor I distriktet. Hele landet er ikke bare der de fleste bor, men i landet hvor råstoff, arbeidskraft og produksjonsmuligheter ligger, der mye av  produksjon og verdiskapningen skjer.

I talen til partilederen vår gir hun mange eksempler på distriktspolitikk og snakker varmt om distriktsnorge, god infrastruktur og gode kommunalentjenester. Vi i distriktene må også ha bolyst for våre innbyggere ellers er det ingen som kommer å bosetter seg. Vi er avhengig av innvandring til distriktene, ikke minst for å greie å opprettholde barnehager, skoler, kultur mm. Demografien på bygda går ikke vår vei alle steder.

Liv Signe henviser til Marie Thorsen fra Leka, som har fått førstsideoppslag i våre lokalaviser idag, roses også av ordføreren fra SP, for at hun tar ansvar og stiller spørsmål, skriver brev til kongen og statsministeren og gir et situasjonsbilde over hvordan tilstanden er i distriktsnorge.  Det gir et sterkt inntrykk når en ungdom ser utfordringene og ikke minst gjør noe. Hvorfor har det blitt sånn?  Senterpartiet må fortsatt være i regjering så vi kan gi Maria håp, og vi må vise til handling til nå.

I partiprogrammet som skal vedtas er det tatt inn mye fornuftig om distriktspolitikken. Men vi vil øke fokus på rammebetingelser og virkemidler for næringslivet.

Det er behov for en gjennomgang for hvordan virkemidlene og rammebetingelser virker FOR næringslivet. Den offentlige kapitalen som stilles til rådighet via innovasjonnorge må bidra til at det blir et spleiselag mellom gründer og det offentlige, at en del vil være risikovillig kapital.  Idag er virkemiddelapparatet så opptatt av innovasjon, marked og intjening før oppstart at mange av bedrifter ikke blir realisert etter effektivisert på grunn av krav.

Vi ønsker at Senterpartiet forsetter arbeid med å lette arbeidet for småbedriftene og utbedre retningslinjer for hvordan innovasjon Norge skal være det offentlighet apparat for å gi distriktsnorge de beste muligheter for de gründerne som vil skapa noe der de bor.

Vi ber samtidig om støtte for våre endringsforslag 543-546.