Meny
Bli medlem

Rapportering må aldri bli viktigere enn handling

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet har vært og vil fortsatt være en pådriver for reformer i offentlig sektor. I sin tale til landsstyremøtet i Senterpartiet, la parlamentarisk leder Marit Arnstad vekt på at lokal reformvilje er viktig for et best mulig tilbud til innbyggerne. Derfor må det bli mindre byråkratisering, mindre måle- og rapporteringskrav, mindre detaljstyring, øremerking og overstyring.

Regjeringens iver etter å sette i gang "robuste" reformer på en rekke områder, er ikke annet enn Høyre og Frp sin iver etter å vise handlekraft gjennom raske og enkle strukturdebatter, sier Arnstad. - Debatten om organisering i kommuner og fylker, sykehus, høyere utdanning, politi, brannvesen og beredskap, må legge vekt på tilstedeværelse og lokalkunnskap. På behovet for bedre ledelse, ikke større enheter.

Arnstad advarte landsstyret mot at denne høsten kan det være slutten på en distriktspolitikk som anerkjenner retten til å bo og arbeide overalt i landet.

- Etter ett år med Frp og Høyre i regjering er allerede mange distriktspolitiske ordninger skåret til benet. Vi frykter med god grunn mer av det samme i statsbudsjettet for 2015.