Meny

Rassikring unødvendig?

Sist endret: 16 03 2017
Innholdet i Stortingsproposisjon 1 fra regjeringen byr stadig på overraskelser. Nå er det rassikring som får unngjelde. I neste års forslag til Stasbudsjett går Siv og Erna inn for å skjære ned bevilgningene med over 200 millioner kroner. Følger man med i nyhetsbildet, og tar en kikk ut av vinduet av og til, skjønner en fort at dette langt fra er forsvarlig. På vestlandet ser folk hjemmene sine seilende ned i fjorden, veiene løser seg opp til intet osv.osv.

Leserinnlegg.

 

REGJERINGEN SVEKKER RASSIKRINGSARBEIDET.

 

I statsbudsjettet for 2015 reduserer regjeringen bevilgningene til rassikring med 204 millioner kroner. Dette er en reduksjon på ca. 20 prosent i forhold til inneværende år. Kostnadene med rassikring har økt betydelig mer enn den alminnelige prisstigningen. Det betyr at det blir mange prosjekter som ikke blir realisert etter tidligere planer.

Nasjonal rassikringsgruppe, som består av representanter for de fleste partier, uttrykker stor skuffelse. Målsettinga for rassikringsgruppa er at det offentlige veinettet skal være sikret mot rasfare innen 2030. Med de bevilgningene som har vært de siste årene, ville målet vært realistisk.

Budsjettforslaget viser at Solbergregjeringa ikke har ambisjoner om å sikre trafikantene mot ras innen overskuelig framtid.

Nordland har prosjekter både på riksveiene og på fylkesveiene. I Meløy og i Rødøy er det viktige prosjekter. Holandsfjorden – Kilvika og Liafjell – Olvikvatn trenger store statlige bevilgninger for å bli realisert.

Det begynner å bli mange oppgaver for Krf og Venstre i Stortinget der det er nødvendig med betydelige forbedringer av regjeringens forslag til statsbudsjett. Høsten vil vise hva resultatene blir.

Rassikring handler om trygghet for folk.

Jon Tørset

Gruppeleder Sp.