Meny
Bli medlem

Reagerer på svar fra Sundtoft

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
- Jeg reagerer ganske kraftig på at klima- og miljøminister Tine Sundtoft mener at man er omtrent på bestandsmålet for jerv for Oppland (4), selv om Rovdata viser 7 ynglinger i 2014 og har godkjent tallet 10 for Oppland i 2015. Det virker som om problemet med jerv er omvent proporsjonalt med avstanden til jerven! sier Anne Tingelstad Wøien.

Skriftelig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til klima- og miljøminister Tine Sundtoft:

Hvilke aktive og effektive tiltak vil klima- og miljøvernministeren foreta seg kommende høst og vinter for å sørge for at jervebestanden blant annet i Oppland og Hedmark kommer ned på vedtatt bestandsmål og ikke forblir dobbelt så høyt fram mot neste beitesesong?

Les hele begrunnelsen for spørsmålet og svaret fra klima- og miljøminister Tine Sundtoft her: