Meny

Redd Tofte nå!

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Anne T. Wøien mener regjeringen må gjøre det den kan for å redde Sødra Cell Tofte. -Det gror godt i Norge, men vi vil helst ikke gro igjen. Det vil være i alles interesse at vi fortsatt har et aktivt skogbruk. Vi må ha handling nå, skriver hun.

Sødras vedtak om nedstengning av Tofte er svært alvorlig og vil kunne få store konsekvenser for de som er tilknyttet skognæringa ikke minst i Oppland! Sødra Cell på Tofte er unikt i og med at det er den eneste fabrikken i tillegg til Borregaard som bruker hele trestokken. Tofte står i dag for mottaket av ¼ av den totale avvirkningen i Norge. Det betyr at en nedstengning av denne fabrikken ikke bare vil ramme de arbeiderne som mister jobben på Tofte, men også hele resten av verdikjeden: Skogeierne, skogsarbeidere, tømmertransporten, sagbrukene osv osv. Til sammen snakker vi om at  så mye som 6000 arbeidsplasser står i fare bare ved denne nedstengningen! Vi snakker om Innlands-Norges grønne olje – fornybar sådan!

Historien viser at ulike regjeringer har bidratt når det har vært krise i andre næringer, næringer vi har tenkt skal være en del av norsk næringsliv også i framtida Det er nok å nevne oljeindustrien da oljeprisen var i 1999 var på 10 dollar fatet, skipsverfts- og skipsfartskrisen, og Aker, da fikk hjelp ved at staten gikk inn med 4,8 milliarder i selskapet. 

Nå er det tid for frimodig å gå inn for å berge skogsindustrien! Skogen skal stå her til evig tid, så det er ingen risiko! Svenskene har gitt sin industri langsiktige og gode rammebetingelser, noe som gjør at Tofte ville hatt 300mill kroner mer i årlig fortjeneste om fabrikken hadde ligget i Sverige.  Det er ingen grunn til at ikke Norge skal gjøre det samme. Vi må sørge for virkemidler både på kort og lang sikt. 

Akkurat nå er det viktigst at staten bidrar til at Tofte ikke blir nedstengt 1.mai! Langsiktig kapital må stilles til rådighet. Transportkostnadene må ned ved at det tillates lengre vogntog og høgere vekt. Norske veier er ikke dimensjonert for tyngden som skognæringa ønsker seg, men man må vurdere om det kan opprettes enkelte korridorer der det er mulig. Skatt- og avgiftsregimer må gjennomgås og en må f.eks se på muligheten for å inkludere strømproduksjonen i grønne kraftsertifikater. Til sist må staten bidra med Forsknings- og utviklingsmidler i omstillingsprosessen skogindustrien er inne i. En kan lage mer enn avispapir av trestokken. Det gror godt i Norge, men vi vil helst ikke gro igjen.  Det vil være i alles interesse at vi fortsatt har et aktivt skogbruk. Vi må ha handling nå!  

Anne Tingelstad Wøien, stortingsrepresentant Oppland Senterparti

 

Les også resolusjonsforslaget som Oppland, Telemark og Buskerud har fremmet til landsmøtet i Senterpartiet som finner sted i Loen 4. - 7. april. Den finner du ved å trykke her