Meny
Bli medlem

Referat fra landsmøtet.

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark
Kort oppsummering fra nestleder i fylkesstyret,Lars Erik Hyllvang. Han gir også henvisning til hvor vi finner hele teksten til det som ble sagt fra Hedmark.

Hei alle sammen!

Et inspirerende og godt landsmøte er over og her kommer en liten oppsummering av dette. Liv Signes åpningstale var glitrende! Den ga landsmøtet den rette oppstarten. Den samlet partiet og talte til hjertet. Alle taler og innlegg ble filmet og de kan du finne her, også Hedmarkdelegasjonen sine innlegg: http://new.livestream.com/webcastno/senterpartiet/archives

Noen dager før landsmøtet kom jo boken om Ola Borten Moe ut, og pressen spekulerte veldig i om landsmøtet kom til å dreie seg mye om den. Det gjorde det ikke. Om noe, så hadde det motsatt effekt. Landsmøtet diskuterte politikk, det førte til at partiet framstod som samlet og klar for en god valgkamp. ( Og at landsmøtet ble dekket av mer enn 60 journalister! :-)) Trygve Slagsvold Vedum gjorde en veldig god figur på landsmøtet. Han var som vanlig sprudlende og positiv, og framstår som en samlende og god kandidat til å overta vervet når Liv Signe en gang gir seg som partileder. Hedmark Sp var største delegasjon og vi gjorde oss godt bemerket på landsmøtet. Aasa Gjestvang holdt innlegg om landbruket. Det kan du lese her: http://www.senterpartiet.no/hedmark/maa-trygge-framtida-for-landbruket-article80490-4903.html

Olov Grøtting holdt innlegg om pressestøtte og mva. http://www.senterpartiet.no/hedmark/vil-ha-lik-lav-pressemoms-article80504-4903.html Emilie Mehl holdt innlegg om EU/EØS: http://www.senterpartiet.no/hedmark/eoes-spoersmaalet-maa-ikke-hysjes-ned-article80601-4903.html

Dag Rønning foreslo og fikk inn et kulepunkt i resolusjonen om skogbruk. Resolusjonen kan du lese her: http://www.senterpartiet.no/landsmoetet-2013/naa-trengs-virkemidler-for-loennsomhet-i-skogbruk-og-treforedlingsindustri-article80615-15170.html

Han holdt også innlegg om skogbruket. http://www.senterpartiet.no/hedmark/vi-trenger-et-livskraftig-skogbruk-article80529-4903.html Ida Kristine Teien sitt innlegg dreide seg om elektrifisering og om mer gods over på bane: http://www.senterpartiet.no/hedmark/mer-gods-paa-bane-article80563-4903.html

Ole Andre Storsnes holdt innlegg om ulvesona. Det kan du lese her: http://www.senterpartiet.no/hedmark/vil-fjerne-ulvesona-article80541-4903.html

Så fremmet Ragnhild Aashaug forslag om endring i resolusjonen om samferdsel. Det er avsnittet om «Gode kollektivtilbud i distriktene for økt bolyst». Tolga har jo som kjent veldig gode erfaringer med KID-ordningen og det var den hun brukte som eksempel. http://www.senterpartiet.no/landsmoetet-2013/samferdsel-for-utvikling-og-vekst-i-hele-landet-article80578-15170.html

Jeg holdt innlegg om folkestyre og å redusere makt og myndighet i foretak, selskaper og direktorat. Det kan du lese her. http://www.senterpartiet.no/hedmark/talte-folkestyrets-sak-article80537-4903.html

Andre interessante vedtak som ble gjort: • Desentralisert sjukehustilbud, resolusjon. Oppheve foretaksmodellen og på sikt gå over til regional styring. Her ble det vedtatt gode punkter til prinsipprogrammet, i tillegg til resolusjonen. http://www.senterpartiet.no/landsmoetet-2013/folkevalgt-sjukehusstyring-article80617-15170.html

• Aleneboendes situasjon. Her vedtok landsmøtet følgende programpunkt. Aleneboende og single. Flere og flere av befolkningen lever alene. Disse må betale samme avgifter som en familie med to inntekter. En som bor alene har, i følge SSB 50000 kr mer i boutgifter enn den som bor i familie. Kvinner er overrepresentert i gruppen av de som bor alene, spesielt i tettbygde strøk. Aleneboende er også overrepresentert i fattigdomsstatistikken. Senterpartiet vil: - at avgifter på vann og avløp, renovasjon og strøm fastsettes basert på forbruk - innføre skattefradrag for aleneboende - utarbeide en helhetlig plan som bedrer aleneboende sin situasjon på boligmarkedet.

• Kontantstøtte: Senterpartiet ønsker å videreføre den målrettede kontantstøtteordningen, begrenset til barnet fyller 2 år. Det stilles krav om at en av foreldrene skal være hjemme med barnet i den perioden kontantstøtten mottas.

Videre ble det vedtatt, gjennom et fellesforslag fra sentralstyret i Senterpartiet og Senterungdommen at partiet skal ha et framtidig mål om en folkeavstemning om Norges EØS- medlemskap. Det ble også flertall for å arbeide for at Norge skal si opp Schengen-avtalen.

Kjønnsnøytral verneplikt ble også vedtatt. Ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA) ble vedtatt at skal rettighetsfestes. Stortingsvalgprogrammet med disse endringene og andre endringer som ble vedtatt er ikke ferdig redigert. Alle resolusjoner kan du lese her. http://www.senterpartiet.no/vedtatte-resolusjoner/category15167.html

Liv Signes avslutningstale oppsummerte landsmøtet og ga oss marsjordre til å jobbe for valgseier til høsten. Talen kan du se og høre her. http://new.livestream.com/webcastno/senterpartiet/videos/15718051

Jeg anbefaler dere å gå inn på linken over alle innlegg og se og høre på dem, de er virkelig inspirerende og kan benyttes til å lage egne taler, innlegg og appeller! http://new.livestream.com/webcastno/senterpartiet/archives

Vennlig hilsen

Lars Erik Hyllvang

Org.nestleder

Hedmark Senterparti