Meny
Bli medlem

Regionale konferansar i Mai

Sist endret: 27.09.2020 #Sogn og Fjordane
Det vert ei runde med regionale konferansar i mai med førebels tidsramme 18.00- 21.00.

Regionale konferansar i mai

 

  •  Ytre Sogn / HAFS – måndag 9. mai, Hotell Sognefjord- Leirvik i Sogn
  •  Nordfjord – tysdag 10. mai, Bryggen Hotell- Nordfjordeid
  •  Sunnfjord – tysdag 24. mai, Førde Hotell- Førde
  •  Indre Sogn – tysdag 31. mai, Lægreid Hotell- Sogndal

 

Program for konferanse ser slik ut:

18:00 – opning v/fylkesleiar Sigurd Reksnes

18:10 – den politiske situasjon – innleiing v/fylkesleiar Sigurd Reksnes

19:00 – matøkt

19:30 – verving av nye medlemar v/representant for Arbeidsutvalet

19:45 – regionreforma – innleiing v/fylkesordførar Jenny Følling

20:30 – ordet fritt – politikk og organisasjon

20:50 – avslutning v/fylkesleiar Sigurd Reksnes

 

Møta er ope for alle medlemar. Det er ynskjeleg at lokallagsleiarar, gruppeleiarar og ordførarar også deltek.