Meny
Bli medlem

Regionreformen - ingen bedre tjenester ved sammenslåing

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Sammenslåing av fylker innebærer økt byråkrati, sentraliserte tjenester og et svekka folkestyre, sa Viel Jaren Heitmann i fylkestinget.

Viel Jaren Heitmann, SP; Regionreformen og mangelen på nye oppgaver er som å bygge fjøs uten å vite hva slags dyr man skal drive med.

Det er stor forskjell på et fjøs for mjølkekyr og et for kylling, og har du først bygd for mjølkekyr, er det kjedelig å få beskjed om at du skal drive med sau! Dette innledet gruppeleder Viel Jaren Heitmann med da hun fremmet SP sitt forslag til vedtak under saken Regionreform – retningsvalg i fylkestingsmøte på Holmsbu i dag.

«Buskerud fylke er en naturlig geografisk og politisk enhet som fungerer godt. Utredningene og sonderingene som er gjort viser ikke hvordan en sammenslåing vil gi bedre tjenester til Buskeruds innbyggere. Sammenslåing av fylker innebærer økt byråkrati, sentraliserte tjenester og et svekka folkestyre, og vil kunne gå på bekostning av tjenester til våre innbyggere. Prosessen med sammenslåing av Buskerud med andre fylker avsluttes. Buskerud fylkeskommune ønsker å utvikle samarbeid på tvers av fylkesgrensene for å løse felles utfordringer, herunder utfordringene rundt kollektivtilbudet mellom nedre deler av Buskerud og Akershus/Oslo.»

Vi ble nedstemt, men fikk fram det vi synes er viktig, vi tror ikke på et resultat med mere demokrati og bedre tjenester til Buskeruds innbyggere – tvert imot er dette en sentraliseringsreform.