Meny
Bli medlem

Regjeringa svekker næringspolitikken

Sist endret: 27.09.2020
? Retningen er tydelig, regjeringa forlater den aktive og målretta næringspolitikken og erstatter den med skattelette, sier SPs næringspolitiske talskvinne Marit Arnstad.

Både på Nærings- og fiskeridepartementets og landbruksdepartementets budsjett foreslås det omfattende kutt i viktige ordninger. Blant annet kuttes skogsektoren samlet med 38 millioner, reiseliv og marin satsing i Innovasjon Norge med 59 millioner kroner. Landbrukets egne forskingsprogrammer og -institutt får også store kutt, mens den generelle BIA-ordningen (Brukerstyrt innovasjonsarena) blir styrket.

-    Dette er en klar kursdreining fra Høyre og Frp sin side. Nå er det skattelette og generelle ordninger som gjelder. Det samme ser vi også med store kutt i regionale utviklingsmidler, sier Arnstad.

Også på fiskeridepartementets budsjett fjernes svekkes næringsrettede ordninger som føringstilskuddet reduseres, og lineegnetilskuddet likevel ikke gjeninnføres.

-    Senterpartiet forventer at Krf og Venstre ikke nøyer seg med en eller to markeringssaker når de skal forhandle med regjeringspartiene. Stortinget må bidra til å endre retningen på næringspolitikk og regional utviklingspolitikk i dette budsjettet, hvis ikke vil det har store uheldige konsekvenser for næringsutøvere i hele landet sier Arnstad


Marit Arnstad er tilgjengelig på epost [email protected] og på telefon 917 52 597