Meny
Bli medlem

Regjeringen avlyser det grønne skiftet

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Vestfold Senterparti er både overrasket og skuffet over at Regjeringen ved framleggelse av statsbudsjettet i dag synes å ha avviklet det grønne skiftet. Budsjettet bidrar til økte klimautslipp og går i feil retning, mener Vestfold Sp.

 

 
Senterpartiet hadde ventet en betydelig satsing på vekstfremmende tiltak innenfor den grønne sektor. Budsjettet bidrar til økte klimautslipp og går i feil retning. Skattelettelser på bilbruk og lettelser i personbeskatningen gir feil signaler. Det er behov for målrettede tiltak knyttet til klimareduksjoner som økt produksjon og bruk av biomasse. Når de heller ikke har klart å legge fram en bioøkonomistrategi er dette statsbudsjettet et stort skritt i feil retning.

 

Angrep på eierskapet i landbruket

Vestfold Senterparti registrer at det er få eller ingen satsinger for å styrke landbruket og matproduksjonen. Det tas nye steg for å legge til rette for aksjeselskaper i landbruket. Særlig viktig er det at angrepene på familielandbruket stanses.

Et grønt budsjett må ha en satsing på norsk matproduksjon. Derfor må stortinget ta ansvar for å styrke landbruket. Dette er spesielt viktig i Vestfold der 27prosent av Norges grønnsaker dyrkes.

 

En svekkelse av nærings-og gründervirksomhet

Regjeringen fjerner økt startavskriving på maskiner, redskap, inventar, noe som innebærer en skatteskjerpelse på nesten to milliarder kroner for de som starter ny virksomhet. Startavskrivninger ble innført i 2014 etter forslag fra den rødgrønne regjeringen for å fremme investeringer i fastlandsindustrien. Dette rammer små og mellomstore bedrifter og grundere som ønsker å starte opp og vil gjøre det mindre lønnsomt å satse på grønne næringer. Senterpartiet er tydelige på at vi vil videreføre økt startavskriving.

 

Øker de sosiale helseforskjellene

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil øke de sosiale helseforskjellene i Norge.  Regjeringen driver systematisk nedprioritering av folkehelse og forebygging.  Nytt folkehelseprogram er lite konkretisert og ikke finansiert. Tilskudd til skolefrukt i grunnskolen halveres. Det er et elendig signal og Senterpartiet vil derimot utjevne sosiale forskjeller ved å innføre sunn skolemat til alle.

Arbeidet mot antibiotikaresistens blir i budsjettet tilgodesett med 6 millioner. Dette er for svakt. Antibiotikaresistens er en av de største globale helsetruslene.