Meny
Bli medlem

- Regjeringen bryter egne retningslinjer

Sist endret: 27.09.2020
I dagens spørretime i Stortinget ble den kommende politireformen tema. Senterpartiet og Jenny Klinge, medlem av justiskomiteen, mener regjeringen i denne saken bryter egne retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser, og peker på at regjeringen overlater det til Politidirektoratet å avgjøre hvor politimesteren skal plasseres i de nye distriktene.

-    I retningslinjene til regjeringen står det at det ved større strukturendringer skal være departementet og regjeringen som avgjør lokalisering av statlige arbeidsplasser, ikke etatene. En reduksjon fra 27 til 12 politidistrikt må jo sies å være en større strukturendring. Jeg tror at regjeringen er redd for å ta upopulære og vanskelige avgjørelser og derfor skyver Politidirektoratet foran seg.  Det er i alle fall forunderlig at regjeringen ikke klarer å følge sine egne retningslinjer, sier Klinge og legger til at de flere steder i landet, mellom annet Tønsberg og Kristiansund, frykter å miste politimesterembetet og de arbeidsplassene det inneholder.

Fra Stortingets talerstol var Klinge også svært kritisk til hvordan regjeringen nå går frem uten at kommunene får være med i prosessen og viste til at kommunene bare er invitert til et fellesmøte om reformen på politihøgskolen. Flere kommuner har ønsket egne møter med direktoratet for å snakke om den fremtidige organiseringen av politiet, noe som har blitt avslått.

-    Regjeringen skal nå sentralisere politidistriktene, og endre plasseringen av hovedsetene for politimesterne. At dette skal gjøres av direktoratet uten politisk behandling, og at de samtidig nekter kommunene møter for å ha en dialog om prosessen er uholdbart, sier Klinge.

Senterpartiet ønsket en annen politireform enn flertallet på Stortinget og har lenge vært kritisk til både innholdet i reformen og prosessen med gjennomføring. Svaret Justisministeren ga på spørsmål om hvorfor kommunene ikke er involvert imponerte ikke Senterpartiets stortingsrepresentant.

-    Det er tydelig at statsråden ikke tar innover seg at ordførere landet rundt mener prosessen er for dårlig og at de ikke blir tatt på alvor. At han sier seg fornøyd med situasjonen slik den er nå, når reaksjonene er så sterke sier vel sitt, avslutter justispolitikeren fra Senterpartiet.