Meny
Bli medlem

? Regjeringen driver en bevisst byråkratisering av Norge

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartileder, Trygve Slagsvold Vedum, langet ut mot den blåblå-regjeringen på Senterpartiets oppsummerende pressekonferanse. Vedum mener regjeringen sentraliserer Norge og driver med en bevisst byråkratisering av landet.

-          Det har blitt over 1500 flere byråkrater siden regjeringen tok over i 2013. Det er helt utrolig med tanke på hvor høyt regjeringen gikk ut med at de skulle få ned tallet på byråkrater og hvordan de skulle forenkle Norge. Nå ser vi at det går helt motsatt vei, og det er en villet politikk, sier Vedum.

Senterpartiet viser til flere områder hvor de mener regjeringen har flyttet makt fra folkevalgte og til byråkratiet der økt byråkratisering er en av konsekvensene. Vedum mener blant annet at regjeringen ønsker å sentralisere sykshussektoren,  hvor de både har lagt ned og vil legge ned flere lokalsykehus.
 
-          Helseministeren ser at det å legge ned et sykehus er en upopulær beslutning, derfor legger han ansvaret over på helseforetakene og helsebyråkratene. Han skriver ingenting i sykehusplanen om fremtiden til lokalsykehusene, men sier at dette er opp til faglige vurderinger i helseforetakene. Han flytter ansvaret over fra politikere til byråkrater, og styrker deres funksjon ytterligere, selv om partiet gikk til valg på å fjerne foretaksmodellen.

Også parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, mener regjeringen har en plan om å byråkratisere.
 
-          Politireformen sentraliserer politidistriktene og legger opp til en reduksjon i lensmannskontorene. Ansvaret for beslutningene som omhandler lensmennenes fremtid ligger i direktoratet. Det gjør at avgjørelser om hvor vi skal ha politi ikke lenger er opp til folkevalgte, sier Marit Arnstad.

Senterpartiet mener at dette er en ren ansvarsfraskrivelse fra regjeringen og at det fører til en voldsom vekst i byråkratiet.
 
-          Veksten i politidirektoratet er dobbel så stor som veksten i operative politifolk. Vi kan ikke sitte å se på denne byråkrativeksten samtidig som distriktene ribbes for de som faktisk gjør hverdagen tryggere, sier Marit Arnstad.

Vedum mener regjeringens største prestisjeprosjekt er å sentralisere kommune-Norge og viser til kommunereformen.
 
-          Kommunereformen vil forandre det Norge vi alle kjenner. Det en reform for sentralisering og det er en reform for byråkratisering som til nå har kostet kommune-Norge enorme summer som burde vært brukt på bedre eldreomsorg, bedre skoler og et bedre nærmiljø i både bygd og by. Det ble aldri en reform for bedre tjenester, men en reform der vanlige folk taper, samtidig som regjeringens innleide konsulentbyrå og byråkrater står igjen som de store vinnerne, sier Vedum.

-          Etter snart tre år med den blåblå-regjeringen er det vi sitter igjen med sentralisering, byråkratisering og privatisering. Vi i Senterpartiet vil fortsette å kjempe for folk flest, for utvikling og tjenester i hele landet og for de gode nærmiljøene, avslutter Vedum.