Meny
Bli medlem

Regjeringen er en passiv tilskuer til svakere økonomisk vekst

Sist endret: 27.09.2020
I dag la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Senterpartiet etterlyser tiltak som kan stimulere til økonomisk utvikling nå som Norge er inne i en periode med lav oljepris og svakere økonomisk vekst. Senterpartiet er forundret over at Frp ikke stopper de varslede kuttene i eldreomsorgen ved fullt ut å kompensere skattesvikten. Frp lovte før valget en kraftfull satsing på eldreomsorg, det er ikke gjennomførbart med den økonomien landets kommuner får nå.

-    Med tanke på Frps tydelige valgløfter om å skape en bedre eldreomsorg er det svært skuffende at regjeringen kommer med et forslag som vil svekke tilbudet til de eldste med store pleiebehov. Svikten i kommunenes skatteinntekter både i fjor og hittil i år har gått utover kommunenes muligheter til å gi god eldreomsorg. Hvis regjeringen mener alvor med sine valgløfter til de eldre må de prioritere å gi kommunene mer midler ettersom det er kommunene som har ansvar for å gi velferdstilbud til eldre. Det burde være en selvfølge at regjeringen fullt ut kompenserer kommunene for skattesvikten når vi vet hvordan kuttene i kommunebudsjettene rammer de med størst pleiebehov, sier partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.


-    Å bevilge mer penger til kommunene kunne i dagens økonomiske situasjon ha vært et kinderegg: det kunne ha bidratt til å få fart på økonomien gjennom å skape flere arbeidsplasser og dermed høyere skatteinngang og det kunne ha gitt kommunene mulighet til å gi innbyggerne bedre velferdstilbud i form av flere sykehjemsplasser, ekstra lærerstillinger og flere barnehageplasser. Det er de yngste og de eldste som blir tapere når regjeringen ikke vil bevilge nok penger til kommunene, fortsetter partilederen i Senterpartiet.
Senterpartiet mener at regjeringen forholder seg for passivt til lavere vekst i norsk økonomi. Senterpartiet er særlig skuffet over at regjeringen ikke bevilger mer midler til omstilling og innovasjon i næringslivet sett i lys av den økonomiske situasjonen som lav oljepris har skapt.

-    Oljeprisen har i flere måneder ligget på et lavere nivå enn vi har vært vant til de siste årene. Det rammer økonomien og mange norske arbeidsplasser hardt. I økonomisk vanskelige tider har det vært vanlig i Norge å bruke offentlige midler til å skape arbeidsplasser og få fart på økonomien. Tidligere har regjeringen kuttet i midler til Innovasjon Norge, gunstige skatteordninger for fiskeri og landbruk og nasjonale og regionale tilskuddsordninger til utvikling av nye bedrifter. Nå er det på tide å begynne å stimulere næringslivet i stedet for å bygge ned ordninger som skal bidra til innovasjon og økonomisk utvikling. Denne regjeringen ser ikke ut til å ta de alvorlige tegnene i norsk økonomi på alvor, men velger å være en passiv tilskuer til at mange bedrifter sliter og at ansatte permitteres eller sies opp, avslutter Vedum.