Meny

Regjeringen gir skatteøkning til pendlerne

I regjeringens budsjettavtale med Venstre og KrF er det nå duket for en nedtur for pendlere. Bunnfradraget øker nemlig fra 15.000 til 16.000 kroner

Dette er en skatteøkning som gjør at regjeringen sammen med støttepartiene kan samle inn 110 millioner kroner totalt fra de som ikke bor nær arbeidsstedet sitt. Jeg synes det er forunderlig at en regjering som har gått til valg på skatteletter til folk flest velger å øke skatten til pendlere. Vi opplever stadig større befolkningspress i de største byene, der bykommunene sliter med å få utbygging av boliger, skoler, gamlehjem og andre velferdstilbud til å holde tritt med befolkningsveksten. For oss i Senterpartiet er dette nok et eksempel på at regjeringen sammen med KrF og V bidrar til å skjevfordele både geografisk og sosialt. I Norge, og spesielt i distriktene, er det mange som pendler til jobb hver dag. For Senterpartiet er det viktig at flest mulig kan få mulighet til både å bo der de vil og jobbe der de vil. Fordi pendling er dyrt for den enkelte, men bra for samfunnet fordi det demmer opp for pressproblemer i storbyene, prioriterer Senterpartiet i vårt alternative statsbudsjett i år å gi økte fradrag til de som pendler. Vi har derfor foreslått en skattelettelse for denne gruppen på til sammen 235 millioner kroner. Forslaget fra Senterpartiet er både å øke kilometersatsen og å fjerne den øvre grensen for fradrag. Vi vil gjøre hverdagen enklere for de som pendler, og beklager at vi har en regjering med støttepartier som nå gjør det vanskeligere.»

Irene Lange Nordahl, fylkesleder Troms Senterparti