Meny
Bli medlem

- Regjeringen gjør Hedmark til et ulvereservat

Sist endret: 27.09.2020
- Det oppleves som et hån for de som bor i Hedmark at myndighetene nekter å ta hensyn til hvordan deres liv påvirkes av å ha ulv i nærmiljøet, sier Trygve Slagsvold Vedum. 
 
 
 
I dag kom meldingen om at Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) vil overprøve Stortingsflertallet og lokale rovviltnemnder og likevel ikke tillate felling av fire ulveflokker i Hedmark.
 
- Det er forakt for de som bor og driver med beitenæring i ulvesona at Høyre og miljømyndighetene nå overprøver både Stortinget og lokale rovviltnemnder og likevel ikke vil tillate lisensfelling av 47 ulver. Nå blir det likevel ikke mulig å ta ut fire ulveflokker i Hedmark. I praksis gjør Klima- og miljøvernminister Helgesen Hedmark til et ulvereservat der ulv har prioritet foran lokalbefolkning og beitedrift, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
 
- Høyre og Frp har nå besluttet at det ikke skal være mulig å ta ut ulv der ulven faktisk finnes. Det viser hvor ensidig og virkelighetsfjern ulvepolitikken til dagens regjering er, fortsetter en opprørt Senterpartileder som selv bor i Hedmark.
 
– Regjeringen bruker som begrunnelse at det er for lite skadepotensial hos ulveflokkene i Hedmark, men grunnen til det er jo at nær sagt all beitedrift i Hedmark er lagt ned allerede på grunn av de store problemene med ulv. Det oppleves som et hån for de som bor i Hedmark at myndighetene nekter å ta hensyn til hvordan deres liv påvirkes av å ha ulv i nærmiljøet, sier Vedum. 
 
- På sin egen pressekonferanse sa Helgesen (H) at det er intern uenighet i regjeringen om dette temaet, der Landbruks- og matdepartementet har hatt en annen vurdering enn Klima- og miljødepartementet. Det er veldig spesielt at en minister velger å overprøve Stortingsflertallet og lokale rovviltnemnder på så tynt grunnlag. Dette vitner om at Klima- og miljøvernministeren er uten bakkekontakt i ulvesaken, avslutter Vedum.