Meny
Bli medlem

Regjeringen gjør kommuner flest til tapere

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen varsler tøffere tider for kommunene etter dagens fremleggelse av kommuneproposisjonen for 2017. Sp reagerer kraftig og mener forslaget vil ramme eldreomsorgen, skoler og barnehager rundtom i hele landet.
 
 
 

- For de fleste av landets kommuner er årets kommuneproposisjon en stor nedtur. Den vil uten tvil ramme innbyggere over hele landet som vil oppleve et dårligere og mer sentralisert tjenestetilbud, sier stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson.

Greni peker på at Sanner selv varsler mindre handlingsrom og at det vil bli vanskeligere for kommunene fremover. Små og mellomstore kommuner får store nedtrekk i overføringene, mens storbyene er vinnere i regjeringens omfordeling av pengene til kommunene. Kommunenes egen organisasjon, KS, har regnet ut at 265 kommuner taper på omleggingene regjeringen foreslår i inntektssystemet.

- Senterpartiet kan ikke godta at små og mellomstore kommuner skal utarmes, mens de store skal få mer. Det spesielle ved regjeringens forslag denne gang, er at hovedgrepet er endringer i basistilskudd og regionalpolitiske tilskudd. Kommuner opp til om lag 20.000 innbyggere kommer dårligere ut, mens de største kommunene er vinnere. Dette er ikke begrunnet i faktiske utgifter kommunene har, men i ønsket om å stimulere til større kommuner. Dette vil gjøre hverdagen vanskeligere for mange, sier Greni.

Senterpartiet mener at inntektssystemet brukes som regjeringens viktigste virkemiddel for å tvinge kommuner til å gjennomføre kommunereformen og beklager at Venstre allerede har skapt flertall med regjeringen for omleggingene av inntektssystemet før dette er behandlet i Stortinget.

- Kommunereformen har ikke skapt den entusiasmen Sanner håpet på rundt om i kommunene. Derfor bruker regjeringen nå inntektssystemet for å presse disse kommunene tilbake i sammenslåingssporet. Dette er i strid med forutsetningene om en reform basert på frivillighet og lokale prosesser, og er en kynisk måte å presse fram kommunesammenslåinger på, avslutter Heidi Greni.

Senterpartiet vil avvise omlegging av strukturvirkemidlene i inntektssystemet for kommunene.