Meny
Bli medlem

Regjeringen halverer bredbåndssatsing

Sist endret: 27.09.2020
? Det overrasker meg sterkt at regjeringen ikke gjør mer for å bedre folks tilgang helt nødvendige kommunikasjonstjenester, sier Sp?s Janne Sjelmo Nordås etter at det ble kjent at regjeringen i statsbudsjettet kutter bevilgningen til utbygging av bredbånd i randsonene.– Dette er nok et bevis på at denne regjeringen nedprioriterer distriktene, sier Nordås.

Som i fjor foreslår regjeringen foreslår å kutte midlene til satsing på høyhastighetsbredbånd i distriktene. Dette innebærer at den opprettholder det «digitale klasseskillet» som i dag finnes mellom dem som har gode bredbåndsløsinger og dem som ikke har det.

Staten gir tilskudd som skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer, og det er denne posten på statsbudsjettet Ketil Solvik-Olsen kutter fra 110 mill. kr (2015) til 51,5 mill. kr (forslag 2016).

Næringsliv, kommuner og enkeltmennesker i mange distrikter rammes av dette, og det er særlig problematisk fordi det i større og større grad legges opp til at næringsliv og privatpersoner skal kommunisere med det offentlige på nett.

– Det er paradoksalt at regjeringen foreslår å bevilge 1 mrd. kr til digitalisering av offentlige tjenester (Brønnøysundregistrene, Nav, Folkeregisteret og nettapotek) og så sørger man ikke for at hele befolkningen har bredbånd slik at man kan få brukt tjenestene, sier Janne Sjelmo Nordås.

– Vi skal imidlertid gi Ketil Solvik-Olsen honnør for én ting, og det er at han varsler en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon. Vi kommer da til å kreve at denne planen sikrer alle tilgang til høyhastighetsbredbånd og mobilnett.

I denne sammenhengen må vi innse at vi er inne i en investeringsfase. Senterpartiet har en klar målsetting om å innføre «digital allemannsrett» i hele landet. Derfor ønsker vi å satse på høyhastighetsbredbånd og mobildekning til alle i hele landet, sier Janne Sjelmo Nordås. Hun regner med at Sp’s satsing på dette vil ligge på høyt nivå, som i fjor. Da foreslo Sp 165 mill. kr til dette formålet.

For at folk i alle områder av landet skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd, er det nødvendig at staten tar et ansvar i de områdene hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging. Det at private utbyggere bidrar til bedre dekning når det gjelder høyhastighetsbredbånd, er bra. For å få på plass «digital allemannsrett» i områdene hvor det ikke er grunnlag for kommersiell investering og drift, er det nødvendig at staten styrker innsatsen.