Meny
Bli medlem

Regjeringen har valgt Sp-modell for Statskog SF

Sist endret: 27.09.2020
- Vi kan ikke annet enn å glede seg over at regjeringens planer om privatisering av Statskog har endt med nok et mageplask. Den modellen som regjeringen nå går inn for er helt i tråd med Sps ønsker, sier Geir Pollestad.

 

                    

Da regjeringen ved landbruksminister Sylvi Listhaug i oktober 2014 satte i gang prosessen med å privatisere Statskog SF så vekket det sterke reaksjoner og mye offentlig debatt. I statsbudsjettet varsler regjeringen at den vil gå inn for å øke det såkalte arronderingssalget som ble startet i 2011 fra 600 000 dekar til 750 000 dekar. Det er å føre videre den politikken som Senterpartiet førte når det gjaldt Statskog. Nå krever Senterpartiet svar fra regjeringen om dette faktisk betyr at alle planer om privatisering av Statskog er lagt bort.

 

- Vi kan ikke annet enn å glede seg over at regjeringens planer om privatisering av Statskog har endt med nok et mageplask. Den modellen som regjeringen nå går inn for er helt i tråd med Senterpartiets ønsker. Det er likevel viktig å få bekreftet at det ikke nå jobbes videre med privatisering av Statskog, og jeg har derfor utfordret landbruksministeren på dette i form av et skriftlig spørsmål, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

 

Salget av skogteiger ble satt i gang i 2011 under den forrige regjeringen etter at Statskog kjøpte Borregaardskogene. I følge statsbudsjettet for 2016 er det så langt solgt 146 eiendommer på til sammen 264 303 dekar. 70 % av eiendommene er solgt til lokale kjøpere, 20 % er solgt til kommuner og Miljødirektoratet. Ingen eiendommer er solgt ut av landet.

 

- Et salg av mindre eiendommer for å styrke lokalt og privat eierskap støtter Senterpartiet opp om. Vi er også positive til å utvide salget noe, slikt regjeringen nå legger opp til. Det burde vært mulig å gjøre dette uten en stor byråkratisk utredning og all den usikkerhet som statsrådens signaler om privatisering skapte, avslutter Pollestad.  

 

Her er det skriftelige spørsmålet fra Geir Pollestad til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug:

Stortinget, 16. oktober 2015

Stortingets president

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmåI til skriftlig besvarelse til Iandbruks- og matministeren:

Regjeringen vedtok i oktober 2014 å utrede ulike modeller for organisering og privatisering av Statskog SF sin skogsvirksomhet. I statsbudsjettet for 2016 varsles det at det skal foretas en marginal økning av arronderingssalget fra 600 000 dekar til 750 000 dekar. Betyr det at alle andre planer om privatisering av Statskog SF sin virksomhet er lagt bort?

Geir Pollestad