Meny
Bli medlem

Regjeringen kutter næringsgrunnlaget i Hedmark

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Regjeringens fasade er bevilgning til universelle ordninger for næringsliv og industri generelt. Men de distriktspolitiske virkemidlene er helt avgjørende for å skape lokal og regional utvikling

 

Det nye statsbudsjettet er en hemsko for utvikling i Hedmark. Vi trenger satsning på investeringsmidler, kompetanse og forsking innen landbruks- og skogbruksnæringene. Det er bærende næringer for oss som distriktsfylke og skal også være avgjørende inn i en grønn omstilling og utviklingen av bioøkonomi

Isteden strupes næringssfremmende virkemidler for distriktene, og avgiftspolitikken innrettes på en stadig mer distriktsfiendtlig måte. Budsjettene i distrikts- og regionalpolitikken kuttes med 1/5. Et budsjettkutt på hele 20% er uforsvarlig mye på en post som heller burde vært økt kraftig.

Regjeringens fasade er bevilgning til universelle ordninger for næringsliv og industri generelt. Men de distriktspolitiske virkemidlene er helt avgjørende for å skape lokal og regional utvikling.


Eksemplene er mange. Det kuttes nesten 400 millioner i regionale næringstiltak, noe som innebærer at regionale utviklingsmidler nærmest er helt fjernet. Dette er en pott som har vært avgjørende for at mange små eller mellomstore lokale bedrifter kan starte opp. 

Skattefritaket for bønder som får investeringsstøtte i distriktene skal fjernes. Et slikt virkemiddel er viktig for unge som skal etablere seg i landbruket og satse inn i fremtiden og rammer rekrutteringen til landbruket direkte. I tillegg får industri, anlegg og landbrukssektoren en skatteøkning på 1,8 milliarder kroner fordi regjeringen fjerner startavskrivninger på maskiner. 

«Bioøkonomi» er et flott ord som «alle» vil satse på. Bioøkonomi handler om alt vi kan lage av naturressursene våre. Det omfatter landbruk og mat, skog, sjønæringer. Næringer som har utallige muligheter og skal vise oss veien inn i fremtida. I Hedmark som landbruks- og skogfylke er satsning på bioøkonomiavgjørende. Det som ligger inne i budsjettet er 50 millioner til disse næringene, hvor rundt halvparten er øremerket til sjøen. Det holder ikke; Vi trenger skikkelige muskler til å ta en ledende rolle i det grønne skiftet i innlandet!

Sentraliseringsiveren vil ingen ende ta. Det er ikke nok med sentraliserende reformer i alle sektorer, som kommuner, politi, beredskap og sykehus. Også i budsjettets innretting skal distriktene salderes ut. 

Det er skremmende at en regjering som mener at de skal være næringsvennlige og "for folk flest" sparker beina under landbruk, næringsutvikling, verdiskapning og bosetting i distrikts-Norge!

Jeg stiller spørsmål ved hvordan Gunnar Gundersen og Tor Andre Johnsen som stortingsrepresentanter for regjeringspartiene ser for seg at dette skal stimulere økt verdiskapning og arbeidsplasser i HELE fylket vårt, fra fjellregionen i nord til Glåmdalen i sør.Gundersen sitter attpåtil i næringskomitéen. Til alt hell har vi en mindretallsregjering uten flertall i Stortinget

 

Emilie Enger Mehl

Fylkestingsrepresentant for Senterpartiet