Meny
Bli medlem

Regjeringen lanserer Innlandsutvalg

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark
- Jeg har store forventninger til at Innlandsutvalget vil komme med gode innspill til hvordan landbrukets ressurser, i samspill med andre næringer, kan bidra til styrket vekst og verdiskaping for Innlandet framover, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Nærings- og handelsminister Trond Giske, landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og statssekretær Eli Blakstad fra Kommunal- og regionaldepartementet presenterte i dag Innlandsutvalget. 

- Dette er et løft for hele Innlandet. Sammen skal vi nå målet om arbeid til alle, større verdiskapning og økt velferd i regionen, sier Giske.

Innlandsutvalget skal gi innspill og anbefalinger til regional og nasjonal næringspolitisk innsats, som kan styrke verdiskapingen og sysselsettingen i Innlandet. Utvalget skal også utfordre fylkene til å utnytte ressursene i regionen på en bedre måte, og skape større oppmerksomhet om næringsutvikling i Innlandet.

Landbrukets ressurser
De landbruksbaserte verdikjedene, med jord- og skogbruk, industrileddet og tilhørende kunnskaps- og kompetansemiljøer, er viktige ressurser for Innlandet.

- Jeg har store forventninger til at Innlandsutvalget vil komme med gode innspill til hvordan landbrukets ressurser, i samspill med andre næringer, kan bidra til styrket vekst og verdiskaping for Innlandet framover, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Bred kompetanse
Innlandsutvalg er bredt sammensatt, med kompetanse fra både næringsliv, organisasjoner, kulturliv og kunnskapssektoren i Hedmark og Oppland. 

- Lokale og regional krefter er de som kjenner behovene best. Utvalget kan gi svar på hvordan vi kan skape en enda sterkere og mer attraktiv region, som vil være en sentral drivkraft i utviklingen av landet vårt, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. 

 

Utvalget har følgende mandat:

 • Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet.
 • Kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet på sentrale vekstområder i landsdelen.
 • Foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen, lønnsomme arbeidsplasser og verdiskapingen i regionen. 

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. juni 2015. 

Utvalget består av følgende medlemmer:

 • Leder: Sverre Narvesen – adm. dir. i SINTEF Raufoss Manufacturing AS
 • Ådne Cappelen – forsker SSB
 • Karianne Eide Longva – prosjektleder Arena Heidner
 • Gudrun Sanaker Lohne – turistsjef Destinasjon Trysil
 • Solbjørg Kvålshaugen – bestyrer Fondsbu turisthytte
 • Idun Christie – adm. dir. Graminor
 • Morten Ørbeck – forskningsleder Østlandsforskning
 • Ottar Henriksen – styreleder NHO Innlandet
 • Iver Erling Støen – distriktssekretær LO Oppland
 • Einar Myki – leder Hedmark Bondelag
 • Torunn Aass Taralrud – direktør Innovasjon Norge, Oppland
 • Anne Cathrine Holth – utdanningsdirektør Fylkesmannen i Hedmark
 • Tommy Rudihagen – adm. dir. Rudihagen AS
 • Are Søby Vindfallet – gründer og adm. dir. Making View AS
 • Maren Kyllingstad – direktør Eidsiva Marked AS
 • Erik A. Dahl – adm. dir. Mjøsen Skog SA.