Meny
Bli medlem

Regjeringen lar Miljødirektoratet undergrave rovviltforliket

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg blir kraftig provosert når miljø- og klimaminister Tine Sundtoft lar sitt underliggerende direktorat arbeide for å undergrave rovviltforliket, sier Heidi Greni.

-Jeg blir kraftig provosert når miljø- og klimaminister Tine Sundtoft lar sitt underliggerende direktorat arbeide for å undergrave rovviltforliket som er støttet av  et enstemmig Stortinget og som domstolene i tillegg har fastslått hvordan skal forvaltes.  Miljødirektoratet nektet først å gi erstatning i henhold til foreliggende lovverk.  Når de underkjennes av retten, er det et kraftig korrektiv til direktoratets praksis, sier stortingsrepresentant Heidi Greni som kommentar til statsråd Sundtofts svar til et skriftlig spørsmål fra Senterpartiets næringspolitiske talskvinne, Marit Arnstad.

Stortingsrepresentant Marit Arnstad spurte om Regjeringen vil bidra til at det ikke fastsettes nye regler for tap av husdyr ved rovviltangrep som både er i strid med rettskraftig dom og forslag fra innstilling fra ekspertutvalg.  Statsrådens svar av 4. februar er unnvikende. Hun vil ikke ta stilling til saken, men avvente Miljødirektoratets vurderinger etter at forskriftsendringen nå har vært på høring.

Miljødirektoratet har sendt på høring forslag som vil gjøre det vanskeligere å få erstatning for tap av husdyr etter rovviltangrep.  Den såkalte Krokann-dommen påla staten å erstatte flere tapte dyr etter rovviltangrep enn det staten la opp til.  Nå vil Miljødirektoratet stramme inn forskriftene slik at dommen kan settes til side og at den enkelte bonde i større grad må bære byrdene for rovviltpolitikken.

- Statsråden må sørge for at Stortingets vilje og lovverkets premisser bli fulgt, og ikke stille seg bak Miljødirektoratets forslag til omkamp om erstatningsordningene for tap av dyr ved rovdyrangrep, sier Heidi Greni.  Hun mener at statsråden håndtering av saken så langt er dårlig i samsvar med rovdyrforliket som et enstemmig Storting stilte seg bak i 2013.