Meny
Bli medlem

Regjeringen lot aktør med markedsinteresser utforme faglig veileder på betent område

Sist endret: 27.09.2020
Under Stortingets spørretime utfordret Senterpartiets Heidi Greni kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, på ryddigheten i prosessen om kommunesammenslåing.

 

 

 

Spørsmålet fra Senterpartiet handlet om hvor vidt en skal benytte seg av innbyggerundersøkelser eller folkeavstemninger, og veilederen departementet hadde fått laget i forkant av de lokale prosessene. Nationen kunne i forrige uke opplyse at det var TNS Gallup som hadde fått jobben med å lage veilederen som legger føringen for kommunene.

– Hvordan vil statsråden forklare at et selskap som har økonomiske interesser i å gjennomføre meningsmålinger, har fått i oppdrag å utarbeide en slik veileder i et politisk stridsspørsmål, spurte Greni kommunalministeren.

I sitt svar sa Jan Tore Sanner at han ikke så noen problemer med at en privat aktør som TNS Gallup utformet en slik veileder. Han avviste kontant at saken kunne problematiseres.

Senterpartiet var lite fornøyd med svaret fra Statsråden og mente statsråden bagatelliserte problemstillingen rundt rollene.

– Jo flere kommuner som velger innbyggerundersøkelser framfor folkeavstemning, jo større blir markedet for aktører som TNS Gallup, som var så heldig å få oppdraget med å utarbeide denne veilederen. Dette er for meg en uheldig sammenblanding av roller, og ikke egnet til å styrke legitimiteten til de demokratiske prosessene som nå foregår i lokalsamfunnene.

– Jeg mener dette bidrar til å øke det demokratiske underskuddet, og vil derfor spørre statsråden: Ser han ingen uheldige sider ved dette? fulgte stortingsrepresentanten fra Senterpartiet opp med.           

For tiden foregår det mange lokale prosesser ute i kommunene når det gjelder kommunesammenslåing. Regjeringen har lenge forfektet at innbyggerundersøkelser er en bedre måte å  avklare lokalbefolkningens synspunkt enn folkeavstemming.


Senterpartiet har vært svært kritisk til at regjeringen mener at en innbyggerundersøkelse er nok. De mener disse undersøkelsene har vist seg å være mangelfulle, full av ledende spørsmål og gjør at kun en brøkdel av befolkningen får si sin mening. Senterpartiet (på sin side) mener at kommunesammenslåing er et så stort grep at det krever en lokal folkeavstemning.