Meny
Bli medlem

Regjeringen må bruke hodet i sin iver etter å bedre lærerutdanningen

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
Nyheten om at regjeringen har brukt 10 millioner kroner på et mattekurs for potensielle lærerstudenter der tre av fire strøk har fått Anne Tingelstad Wøien til å reagere.

 

 

Nyheten om at regjeringen har brukt 10 millioner kroner på et mattekurs for potensielle lærerstudenter der tre av fire strøk har fått stortingsrepresentant for Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien, til å reagere. Tingelstad Wøien som også er andre nestleder i kirke-, utdanning- og forskingskomiteen på Stortinget mener regjeringen sløser. Både med penger og med studentenes tid.

Regjeringen kaster bort penger og menneskelige ressurser på tiltak som har lite for seg. Regjeringen har lagt lista så høyt at vi risikerer å gå glipp av mange potensielt gode lærere som ønsker å undervise i andre fag enn matematikk, sier Tingelstad Wøien.

Regjeringen har satt karakteren 4 som et minimumskrav i matematikk for å kunne komme inn på grunnskolelærerutdanningen. Senterpartiet mener at man heller burde beholdt kravet om karakteren 3.

Det skal stilles krav til studentene og vi skal utdanne gode lærere, men det viktigste er ikke hvilken karakter studentene har når de kommer inn på studiet. Det viktigste er karakteren de har når de går ut. Jeg frykter vi står i fare for stor lærermangel om noen år når regjeringen strammer kravet og i tillegg utvider utdanninga med et år. Bare med utvidelsen går vi glipp av et helt årskull, sier Tingelstad Wøien.

Tingelstad Wøien minner også om at regjeringen gjennom de økte kompetansekravene til lærerne har underkjent grunnutdanningen til over 30000 lærere.

- Nå bruker også regjeringen store ressurser for at lærere som har mange års erfaring fra skoleverket skal få det regjeringen mener er et nødvendig antall studiepoeng, sier Tingelstad Wøien.

Det er fint at regjeringen er ivrige etter å øke kvaliteten i skolen, men det hjelper lite når de ikke bruker hodet og fornuften når de utformer tiltak, avslutter Tingelstad Wøien.