Meny
Bli medlem

Regjeringen med pendlersjokk

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen vil heve nedre grense før du får kompensert lang reisevei til jobben med 37,5 prosent, fra 16 000 til 22 000 kroner. ? Dette vil ramme dem som har lang reisevei drastisk, og jeg kan ikke forstå hva regjeringen mener med å gjøre dette grepet, sier Janne Sjelmo Nordås, samferdselspolitisk talskvinne.

- Det er ingen overdrivelse å si at pendlerne i de store byene er en av de gruppene som gjennom de siste tiårene har opplevd stemoderlig behandling. Men nå ligger det an til konflikter mellom regjeringen og pendlerne, sier Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiets stortingsrepresentant og samferdselspolitiske talskvinne.

Regjeringen foreslår å øke bunnbeløpet i reisefradraget til 22 000 kroner. I gjennomsnitt vil skatten øke med 1 350 kroner i året for de som i dag krever fradraget. Fradraget vil med forslaget normalt bli gitt for arbeidsreiser på drøyt 64 km tur/retur, mot 46 kilometer med dagens regler. Regjeringen anslår selv at om lag 125 000 færre skattytere vil kunne kreve fradraget sammenlignet med dagens regler.

- Senterpartiet vil gå motsatt vei, forteller Sjelmo Nordås. I sitt alternative statsbudsjett for 2015 foreslo Sp mer skattelette til dagpendlere. For det første ville partiet at satsen for arbeidsreiser økes med 10 øre – fra 1,50 til 1,60 kr. I tillegg foreslo Sp å fjerne ordningen med at alle som har mer enn 50 000 kilometer i arbeidsreise kun skal få trekke fra 70 øre per km. Med Senterpartiets opplegg ville det altså blitt én sats for alle som er dagpendlere – og denne satsen økes til 1,60 kr.