Meny
Bli medlem

Regjeringen øker utstyrsstipendet

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen vil gi 32 mill. mer til utstyrsstipendet i videregående opplæring for å sikre bedre samsvar mellom elevenes kostnader og satsen. - Dette er en kjempeseier for Senterungdommen. Vi er nå godt i gang med å øke stipendet til videregående elever, noe det virkelig er behov for, sier Sandra Borch.

Endringene regjeringen vil foreslå i budsjettet for 2014 innebærer at nesten 40 000 elever vil få rett til mer i utstyrsstipend enn i dag. Totalt er det om lag 200 000 elever i videregående opplæring.

 

- Elever på Elektrofag, Musikk, dans og drama og studiespesialisering med fordypning i formgivningsfag eller toppidrett vil gå fra laveste sats til mellomste sats. Dvs. fra 930 kroner til 2 060 kroner, sier Borch.

 

- I tilegg vil elever på Idrettsfag, Design- og håndverk og Restaurant- og matfag mottar høyeste sats, denne vil øke fra 2 970 kroner til 3 500 kroner.

- Målet med omleggingen er å ta høyde for elevenes reelle kostnader i forbindelse med videregående opplæring, slik at videregående opplæring blir gratis for alle. Det er behov for å øke stipendsatsene, særlig for de som går yrkesfag og som har høyre utgifter til ekspelvis utstyr. Dette er en gladsak for elever i den videregående skole, sier leder i Senterungdommen Sandra Borch.

 

Fakta:


Stipend til individuelt utstyr er et ikke-behovsprøvd stipend som gis til alle elever med ungdomsrett og som søker. Årlig stipendsats ut fra utdanningsprogrammet elevene går på.


Dagens stipendsatser ut fra utdanningsprogrammet elevene går på:

 

 1: Kr 930 økes til kr 2060

 2: Kr 2 060

 3: Kr 2 970 økes til kr 3 500  

 

 Studiespesialisering

 Musikk, dans og drama

 Helse- og sosialfag

 Elektrofag

 Medier og kommunikasjon  

 Service og samferdsel

 

 Naturbruk

 

 Bygg- og anleggsteknikk

 

 Teknikk og industriell produksjon  

 

 Idrettsfag

 

 Design og håndverk

 

 Restaurant og matfag

 

 

 

Regjeringens satsing på gratis lærebøker og utstyr i videregående skole


Økningen i utstyrsstipendet er et ledd i den rødgrønne regjeringens styrking av gratisprinsippet i norsk skole. Fra 2007 innførte regjeringen gratis læremidler i videregående opplæring. Mens elevene tidligere hadde store utgifter knytta til å gå på videregående, skal alle elever nå få dekket disse utgiftene. Fylkeskommunene fikk et lovpålagt ansvar for å tilby elevene nødvendige trykte og digitale læremidler og ble kompensert for dette gjennom rammetilskuddet.

 

Ordningen ble gradvis innført med oppstart for andre trinn fra høsten 2007 og så tredje trinn fra høsten 2008 og første trinn høsten 2009. I tillegg ble det fra 2007 innført en ordning med et stipend for elevene til dekning av utgifter til andre nødvendige læremidler. I 2007, 2008 og 2009 ble det bevilget hhv. 287 mill., 212 mill. og 347 mill. kroner til innkjøp av læremidler. Fra og med 2010 er kommunerammen økt med i overkant av 300 mill. kroner til dekning av normale utskiftningskostnader.