Meny
Bli medlem

Regjeringen rokker ved folks trygghet

Sist endret: 27.09.2020
I trontaledebatten i dag tok stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) kraftig til motmæle mot Regjeringens voldsomme sentraliseringsgiver innen politi og brannvesen.

Den blå-blå regjeringen har varslet omfattende reformer av grunnleggende samfunnsstrukturer. Ting skal endres, uten at konsekvensene er belyst. Antall politidistrikt og brannvesen skal reduseres kraftig.

- Vi driver ikke irreversible eksperimenter med folks trygghet. Jeg mener store enheter og sentralisering ensidig vil ramme distriktene i form av svekket beredskap, sier Klinge.

- Få, store enheter medfører mindre kontroll og mer byråkrati, uttaler Klinge.

- Vi har den siste tiden sett at regjeringen har har hivd seg på en voldsom sentraliseringsgiver. Det virker som sammenslåinger skal gjennomføres for enhver pris. De får det til å virke som store enheter er løsningen på ethvert problem. Jeg mener de da forenkler og til dels ikke tar komplekse problemstillinger på alvor, sier Klinge.

- For beredskapsenhetene, som politi, brannvesen og helsevesen er lokalkunnskap helt avgjørende for å kunne yte rask og god bistand. Ved for store enheter vil dette lett kunne gå tapt, avslutter Klinge.

- Brannene i Trøndelag og Sogn og Fjordane viste hvor viktig lokal beredskap var. At redningspersonellet kjente de lokale forholdene. Lokalkunnskapen var helt avgjørende for at ikke konsekvensene ble større. Dette må vi ta lærdom av.