Meny
Bli medlem

Regjeringen satsar på Bergensbanen - Vossebanen vert rusta opp

Sist endret: 27.09.2020 #Hordaland
Kjersti Toppe jublar "- Dette har vi arbeida for lenge"

Dette kommer i Nasjonal Transportplan:

Bergensbanen:

Regjeringen setter av over 5,2 mrd. kr til modernisering av Bergensbanen i planperioden, hvorav 2,4 mrd. kr i første fireårsperiode. Det gir dobbeltspor på den sterkt trafikkerte strekningen Arna-Bergen, forbedringer av togtilbudet på Vossebanen og oppstart av Ringeriksbanen. Når de prosjektene er fullført kan det kjøres lokaltog hvert kvarter mellom Bergen og Arna, tilnærmet jevn timesfrekvens på Vossebanen og reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen reduseres med inntil en time.

Bergen-Arna

Utvidelse til dobbeltspor på strekningen. Dette gir mulighet for økt frekvens for lokaltogene fra dagens halvtimesfrekvens til kvartérsfrekvens. For godstog vil dette kunne gi en tidsbesparelse på opptil 30 minutter på enkelte godstogavganger. I gjennomsnitt forventes en rutetidsgevinst på 10 minutter for godstogene på banen og en punktlighetsgevinst. • Det er satt av 50 mill. kr til mulig oppstart i statsbudsjettet for 2013 • Avsatte midler i transportplanen: 3,2 mrd. kr, av dette 2,4 mrd. i første fireårsperiode

Arna-Voss • Regjeringen prioriterer midler til robustiserende tiltak som skal legge til rette for tilbudsforbedringer på strekningen. • Tiltakene vil gi mulighet for tilnærmet jevn timesfrekvens på Vossebanen. • Avsatte midler i transportplanen: 500 mill. kr i siste seksårsperiode

Ringeriksbanen

• Innkorting av Bergensbanen mellom Sandvika og Hønefoss. Reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen vil reduseres med inntil én time. • Samferdselsdepartementet vil gi Jernbaneverket et nytt utredningsoppdrag som skal ligge til grunn for videre planlegging av prosjektet. Her skal det blant annet vurderes dobbeltspor og høyere hastighet. • Avsatte midler i transportplanen: 1,5 mrd. kr til oppstart av Ringeriksbanen i siste seksårsperiode.