Meny
Bli medlem

Regjeringen setter fylkeskommunene i gjeld

Sist endret: 27.09.2020
- Høyre og Frp er i dag høyt på banen med at de satser på fylkesveier gjennom å gjeninnføre en rentekompensasjons-ordning. På den måten slipper fylkene unna noe av renteutgiftene, men dette er på ingen måte en gratis lunsj, sier Janne Sjelmo Nordås, samferdselspolitiske talskvinne i Sp.

 

- Høyre og Frp er i dag høyt på banen med at de satser på fylkesveier gjennom å gjeninnføre en rentekompensasjonsordning. Ordningen fungerer slik at fylkene kan låne penger til å vedlikeholde veier og få en kompensasjon for rentene fra staten. Fylkeskommunene betaler en rente på 1,5 %. På den måten slipper fylkene unna noe av renteutgiftene, men dette er på  ingen måte en gratis lunsj, sier Janne Sjelmo Nordås, samferdselspolitiske talskvinne i Senterpartiet.

- Tall fra Kommunenes Sentralforbund, viser at fylkeskommuner hadde i 2013 en samlet gjeld på 45 milliarder kroner. Dette vil nå Frp og Høyre øke for å gi et inntrykk av at de satser på fylkesveier. Det er en grense for hvor stor gjeldsbyrde fylkeskommunen kan ta på seg, før det går ut over det totale handlingsrommet, sier Sjelmo Nordås.

- En økning i 200 mill kroner i fylkeskommunens frie inntekter til opprustning og fornying av fylkesvegnettet blir i så måte ikke et taktskifte i satsingen på fylkesveier. Med de lovnadene som Høyre og Frp gikk til valg på, så kan ikke dette betegnes som annet enn et svik imot deres velgere, sier Sjelmo Nordås.

Ved behandlingen av revidert budsjett i juni i år, så valgte regjeringen Solberg å kutte 250 millioner kroner i fra utbedringer og oppgraderinger av tuneller.

- Under fremleggelsen av dagen budsjett, så blar regjeringen opp 270 mill kr til samme formål, og kaller dette for en satsing på tunellsikkerhet. Jeg er veldig tilfreds med at regjeringen Solberg innser at utbedringer og oppgraderinger av tuneller er en viktig sak, og ser behovet for opprettholde denne satsingen, sier Sjelmo Nordås.