Meny
Bli medlem

? Regjeringen sier den satser på friluftsliv, men leverer ikke

Sist endret: 27.09.2020
? Senterpartiet vil satse på friluftslivet og folkehelsa, og er glad for Friluftsmeldinga som blir behandlet i Stortinget i dag. Men vi registrerer at regjeringens fagre løfter om satsing ikke reflekteres i forslaget til statsbudsjett. Dette kaller jeg dobbeltkommunikasjon, sier Marit Arnstad, miljøpolitisk talskvinne i Senterpartiet.

– I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 er det ingen økte bevilgninger til friluftslivet, selv om det er tverrpolitisk enighet om at friluftsliv kan gi oss store gevinster, spesielt når det gjelder bedre folkehelse, sier Arnstad.

En rapport fra Vista Analyse viser at samfunnet kan tjene inntil 80 mrd. kroner årlig på å få en større del av befolkningen aktive.  

– Jeg er spesielt opptatt av de frivillige organisasjonenes rolle. De gjør en enorm innsats når det gjelder å få oss alle ut på tur. Vi må styrke bevilgningene til de frivillige, sånn at de kan trappe opp aktiviteten mot barn og unge, mot innvandrergrupper og mot de gruppene som har helseutfordringer som lettere psykiske lidelser og muskler- og skjelettplager.  

Arnstad er glad for at stortingsflertallet bidrar til å konkretisere satsinga på friluftsliv, spesielt gjennom å be regjeringen legge fram en handlingsplan å styrke det samla friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. Arnstad syns også det er positivt at Stortinget kommer til å be regjeringen arbeide for en utvidelse av Skjærgårdstjenesten der det er lokale initiativ og en forpliktende lokal medfinansiering.

– Men vi burde gått videre fra dette. Senterpartiet er med på et forslag om at vi skal utvide Skjærgårdstjenesten til å gjelde hele kysten. Det betyr at ordningen utvides til Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, begge fylker i Trøndelag og alle de tre fylkene i Nord-Norge.

– I dag er det også sånn at mye av midlene til Skjærgårdstjenesten går til kyststripa på Østlandet. Jeg mener vi må tilføre Skjærgårdstjenesten mer midler totalt. Og vi må sørge for at det blir en bedre fordeling mellom landsdelene, presiserer Arnstad.