Meny
Bli medlem

- Regjeringen skaper utrygghet i Norge

Sist endret: 27.09.2020
Sentralisering og trusler om nedleggelse av norske kommuner skaper utrygghet og usikkerhet over store deler av landet, sier Senterpartiets Heidi Greni. I dag innrømmet kommunalministeren at norske kommuner skal tvinges til sammenslåing.

Under spørretimen i Stortinget onsdag sa kommunalminister Jan Tore Sanner at lokale folkeavstemminger ikke bør bli hørt hvis et flertall av nabokommunene ønsker kommunesammenslåinger.

- Hvis tre kommuner sier ja og èn kommune sier nei, da bør Stortinget kunne skjære gjennom, sier Jan Tore Sanner.

Senterpartiets Heidi Greni mener kommunalministerens redegjørelse i Stortinget er nedslående for mindre kommuner som ikke ønsker å bli slukt av nabokommuner med andre interesser.

- Vi skal kjempe i Stortinget for at lokale folkeavstemminger skal være retningsgivende og avgjørende for hvilke kommuner som skal slås sammen, sier Heidi Greni.

Regjeringen sier at lokale prosesser skal legges til grunn. Likevel er han åpen på at folkets mening ikke skal legges til grunn.

- Hvis et klart flertall i en kommune sier nei til kommunesammenslåing, skal ikke innbyggerne i nabokommunen avgjøre en annen kommunes skjebne. Frivillighet er et ufravikelig krav for Senterpartiet, sier Greni.

Senterpartiet er bekymret for at partiets offensiv med å ta hele landet i bruk gjennom åtte år i regjering, nå radbrekkes av den nye regjeringen.

- Regjeringen skaper utrygghet og usikkerhet blant svært mange innbyggere i mindre kommuner og i distriktene.  Bare noen uker etter at den tiltrådte fjernet regjeringen, med støtte fra KrF og Venstre, over 500 millioner kroner i innovasjons og utviklingsmidler som først og fremst skulle fremme verdiskapningen i distriktene.  Nå utfordres de samme innbyggerne gjennom trusler om tvangssammenslutning, sier Heidi Greni.

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en kommunereform som skal resultere i sammenslåing av  kommuner. Spørsmålet mange stiller seg er om innbyggerne kan forvente seg at   lokale avgjørelser i spørsmålet om kommunesammenslåing vil bli respektert  i fortsettelsen.

- Folk i Rakkestad, Os, Kvitseid, Lærdal, Rindal, Holtålen, Steigen og Salangen – for å nevne noen, kjenner stor utrygghet for regjeringens sammenslåings og sentraliseringsiver.  Jeg kjenner mange lokalpolitikere som gjerne tar diskusjonen om dagens kommunestruktur er den rette for sitt kommune, men de ber om respekt for at det må være lokaldemokratiet som avgjør om det blir rett eller feil å gjennomføre kommunesammenslåing, sier Heidi Greni.