Meny
Bli medlem

Regjeringen snur ryggen til Nord-Norge!

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
En innføring av flyseteavgift fra 1.april 2016 er et ran av distriktet og hele Nord Norge.

Regjeringen sier de må hente inn inntekter for å finansiere alle skattekutt de har gjort, det er vel og bra FrP og Høyre har skjønt at de må hente midler fra andre steder for å kompensere kuttene til de aller rikeste. Men det ikke riktig at befolkningen i Nord-Norge skal kmåtte betale for utslippene til hele resten av dette landet. Dette vitner om en regjering som på sitt arrogante vis snur ryggen til Nord-Norge.

Dette er en urettferdig avgift som rammer distriktene ekstra hardt, som fra før av allerede har høye priser på sine flyruter. En tur fra Bodø til Alta er dyrere enn en tur fra Oslo til Paris. Og regjeringen svarer med å øke prisene enda mer. Miljøtiltak kaller de det. Jeg hadde skjønt det om det var fremkomstmidler i nord som muliggjorde å reise miljøvennlig, men det er det altså ikke. Her oppe går det enda ikke noen tog. Vi er avhengig av fly, og da er det altså vi som skal straffes?

Forslaget vil føre til økte kostnader og true opprettholdelse av tilbudet for de minst lønnsomme flyrutene. Det er næringslivet og reisende i distrikts-Norge, som vil lide mest ved å bli påført høyere transportkostnader og redusert rutetilbud, som følge av denne avgiften. For mange finnes det ikke alternativ til fly.

Så mange som 5.000 – 6.000 arbeidsplasser kan være truet. Dette fordi lønnsomheten ved å trafikkere distriktene er så lav at flyselskapene kan bli nødt til å legge ned flyruter.

Dette vil gå ut over befolkningen, og særlig er dette alvorlig for befolkningen i nord. Helse Nord har allerede varslet at vil få en merutgift på 12,4 millioner kroner. Dette viser igjen at vi har en regjering som snur distriktet og Nord-Norge ryggen. Det er på sin plass å spørre hvor partiers distriktsrepresentanter har vært da de sa ja til dette.  

Mange har med rette reagert på forslaget til regjering. NHO har allerede varlset at dette vil føre til tap av flere tusen norske arbeidsplasser. Men til det snur også Høyre og FrP ryggen til. Arrogansen fra regjeringspartiene i denne saken er i ferd med å bli pinlig.

Regjeringen har begynt å snakke om klima. De mener dette er det som skal til for å få ned klimautslippene i Norge. Men det er usikkerhet rundt hvilke klimaeffekt en slik flyseteavgift vil få, det er usikker om det i det hele tatt gir noen. Det må være klinkende klart at det ikke bare er distriktene som skal betale for dette landets klimautslipp. Alle samfunnssektorer må være med å ta klimaansvar, ikke bare skyve ansvaret over på den nordnorske landsdelene og distriktene.

Sandra Borch (Sp)