Meny
Bli medlem

- Regjeringen svikter idretten nok en gang

Sist endret: 27.09.2020
- Sp har advart om for små bevilgninger til momskompensasjon, men nok en gang ser vi at regjeringen ikke er villig til å ta utfordringene i idretten rundt om kring i hele landet på alvor, sier Marit Arnstad.
 
 
 
Lotteri- og stiftelsestilsynet har lagt frem status for årets søknader til ordningen om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. 410 søknader fra hele landet utgjør et samlet søknadsbeløp på 200 millioner kroner. Flere titalls millioner kroner mer enn de 143 millionene regjeringen har bevilget i statsbudsjettet.
 
- Dette har vi advart om tidligere, men nok en gang ser vi at regjeringen ikke er villig til å ta utfordringene i idretten rundt om kring i hele landet på alvor, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.
 
I dagens momskompensasjonsordning tildeles idrettslagene midler etter søknad innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. Det betyr at idrettslag risikerer å få kompensasjonen avkortet dersom den årlige bevilgningen ikke er tilstrekkelig til å imøtekomme alle søknadene.
 
- Senterpartiet mener det er urimelig at idrettslagene risikerer å straffes økonomisk gjennom avkortning i momsrefusjon som følge av at bevilgningen er for liten, sier Arnstad.
 
For å unngå en slik usikkerhet, og sikre frivillige organisasjoner samme vilkår som kommuner og private utbyggere, foreslo Senterpartiet å gjøre ordningen med kompensasjon til en rettighet og ikke avhengig av årlige bevilgninger. Regjeringen avviste dette i sin tilbakemelding til stortinget i budsjettproposisjonen i fjor høst.
 
Også de to foregående årene har regjeringen underbudsjettert ordningen, men Stortinget gikk inn og etterbevilget. Senterpartiet mener det er med på å skape stor økonomisk usikkerhet for landets idrettslag.
 
- En fortsatt underbudsjettering av ordningen vil føre til avkortning i kompensasjonen og dårligere økonomi for de lokale idrettslagene, som igjen vil føre til et dårligere tilbud for barn og unge rundt om i hele landet, sier Arnstad.
 
- Idretten, de frivillige som legger ned utallige dugnadstimer, og ikke minst alle de som finner glede i å drive med idrett, fortjener mye bedre enn regjeringens politikk. Derfor må momskompensasjon bli en rettighetsordning, avslutter Arnstad.