Meny
Bli medlem

- Regjeringen svikter norske arbeidsplasser

Sist endret: 27.09.2020
Planleggingen av nytt regjeringskvartal er i nå i gang med en estimert kostnadsramme på 15-16 mrd. Disse prosjektene ønsker Sp skal gå til norske entreprenører, sier Heidi Greni.

 

 

 
 
Planleggingen av nytt regjeringskvartal er i nå i gang. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på 15-16 milliarder kroner. Disse milliardene ønsker Senterpartiet skal gå til norske entreprenører. Derfor la Senterpartiet ved stortingsrepresentant Heidi Greni frem forslag for dette da saken ble debattert i Stortinget i dag.
 
- Dagens regjering svikter totalt når det gjelder å sikre norske arbeidsplasser. Derfor ønsker vi å legge til rette for at anbudskriteriene for nytt regjeringskvartal sikrer at norsk næringsliv kan være konkurransedyktig. Et offentlig innkjøp i størrelsesorden 15- 16 milliarder kroner vil gi store ringvirkninger både i arbeidsplasser og i muligheter for næringslivet, sier Greni.
 
Greni peker på at norsk økonomi er under nedkjøling og at arbeidsledigheten har økt til nye høyder. Hun mener, sammen med de andre forslagsstillerne fra Arbeiderpartiet og SV, at et så stort prosjekt som et nytt regjeringskvartal må bidra til å sikre norske bedrifter oppdrag.
 
- Dette vil være med på å sette norske arbeidstakere i arbeid. Når vi nå opplever vanskeligere tider enn på lenge må vi bruke de virkemidlene vi kan for å snu dette, sier Greni.
 
Senterpartirepresentanten er skuffet over den manglende viljen til regjeringen når det kommer til å sikre norske arbeidsplasser i en krevende tid fremover.
 
- Jeg opplever at en samlet komite støtter intensjonene i representantforslaget. Fra flertallets side blir det imidlertid med det – gode intensjoner, men ingen forpliktelser i valg av retning, sier Greni.
 
- Statsråd Jan Tore Sanner er for vag i denne saken og vi burde kunne forvente at han i det minste uttrykte at anbudskriterier som ivaretar norsk byggeskikk, og som bidrar til å gjøre norsk næringsliv konkurransedyktige i anbudsprosessen, vil være en viktig del av de kriteriene departementet velger, avslutter Greni.