Meny
Bli medlem

Regjeringen tapper Nord-Norge

Sist endret: 27.09.2020
- Regjeringen tapper Nord-Norge systematisk for midler som er svært viktig for å opprettholde næringsliv, samferdsel og velferd, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Rammer videregående skole og samferdsel hardt

I kommuneproposisjonen går det fram at regjeringen vil ta 368 millioner fra rammetilskuddet til de tre nordnorske fylkeskommunene og flytte disse pengene sørover.  Mesteparten av fylkeskommunens budsjett går til videregående skole og samferdsel.

- Samtidig har regjeringen lagt fram et tilbud i jordbruksoppgjøret som vil være svært negativt for landbruket i landsdelen, sa Trygve Slagsvold Vedum da han utfordrer statsminister Erna Solberg i den spontane spørretimen i Stortinget i dag.

 

Kutter i Nord på mange områder

I sitt første statsbudsjett kuttet regjeringen finnmarkstillegget i barnetrygden med 80 millioner kroner, marint verdiskapingsprogram med 45 millioner kroner, tilskudd til næringstiltak i fiskeriene med 28 millioner kroner og prosjektet markedsarbeid for torsk med 46 millioner kroner. Regjeringen økte ikke heller ikke fiskerifradraget. Endringene i formueskatten som regjeringen innførte vil være en storstilt skattelette for Oslo og noen få kommuner rundt, mens det kommer innbyggerne i Nordland, Troms og Finnmark til gode i svært liten grad.

 

Økt arbeidsgiveravgift på 1 mrd

- I tillegg har  regjeringen varslet at de går med på å ta ut transport, finans og energi fra ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette vil ramme de tre nordligste fylkene hardest. Bare Widerøe alene venter 42 millioner årlig i økte avgifter for staten som følge av regjeringens politikk. Regjeringen har også håndtert denne saken på en særdeles klønete måte. Etter at regjeringen først meldte at saken var tapt og var mest opptatt av å legge skylden på den rødgrønne regjeringen, snudde de for kort tid siden etter massivt press og har nylig varslet at de vil gå en ny runde med EU om saken. De har gått glipp av verdifull tid de kunne ha brukt til å oppnå endringer til beste for næringslivet i Nord-Norge. Nå er det bare fire uker igjen til endringen er planlagt å tre i kraft og regjeringen har ennå ikke klart å informere tydelig om hva som vil være konsekvensene av den store avgiftsøkningen, sier Slagsvold Vedum.

 

Regjeringa tar frå Nord og gir til rike områder i Sør

Senterpartiets leder er bekymret over at  skattelettelsene som regjeringen har innført kommer i første rekke området rundt Oslo til gode. Tre postnumre – Snarøya, Nesøya, Jar – får like mye i skattelette som 141 kommuner i resten av landet til sammen som følge av endringer i formueskatten.- Det topper seg når Nord-Norge ventelig får en avgiftsskjerpelse på rundt en milliard på grunn av endringer i differensiert arbeidsgiveravgift, sier Vedum.

 

Sp vil ha ingen eller lav arbeidsgiveravgift for Nord-Norge

Statsminister Erna Solberg er ikke enig i Senterpartiets bekymring for Nord-Norge. Hun mener næringslivet i landsdelen går godt. Statsministeren hadde ingen oppskrift på hvordan fylkene i Nord-Norge skal kompenseres krone for krone når den differensierte arbeidsgiveravgiften fjernes.

- At økt arbeidsgiveravgift skal kompenseres krone for krone har vi hørt før. Kommunalminister Sanner lovte 18. mars i år å kompensere krone for krone, men i revidert nasjonalbudsjett kom det ingen midler. Neste sjanse for å kompensere vil komme i statsbudsjettet. Vårt mål er ingen eller lav arbeidsgiveravgift for Nord-Norge og hvis regjeringen gir etter for EUs krav om å øke den forventer vi at de som blir skadelidende kompenseres slik at de ikke taper på endringen, sier Vedum.