Meny
Bli medlem

Regjeringen vil endre det Norge vi kjenner

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark#Oppland
Senterpartiet har mandag 25.08 samlet landsstyret til møte på Scandic Hotel på Gardermoen. Partileder Trygve S. Vedum holdt her en tale hvor han fokuserte på de store sentraliseringsendringene Regjeringen nå legger opp til.

I valgkampen i fjor sa Senterpartiet at vi stod foran et retningsvalg, men at for dem som bodde i distriktene var det et skjebnevalg. Regjeringens varslede endringer bekrefter vår bekymring, og vi står overfor noen av de største endringene av landet vårt som vi har sett i nyere tid. Senterpartiet er klar for kamp i Stortinget.

 

- Summen av dagens politikk innebærer tidenes sentralisering, og det vil forandre Norge. Alt skal bli større og helst flyttes inn til de store byene. Alle som bor utenfor de største byene skal betale prisene, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet.

En oppsummering Ukeavisen Ledelse har gjort viser at alle de større endringsforslagene fra Regjeringen har som fellesnevner at ting skal bli større og ligge mer sentralt. De blåblå har varslet en industrialisering av landbruket. Samling av kvoter hos noen få fiskeriredere som ikke er tvunget til å levere til lokale fiskemottak og små fiskebåter får ikke lenger delta i krabbefiske. Når det gjelder investeringer til vei- og bane har samferdselsministeren varslet at utbygging skal skje der hvor det bor mest folk og i sentrale områder. Store deler av lensmannskontorene skal bort og det skal bli færre politidistrikt. Regjeringen har og vært positive til forslaget om endring av brannstasjonene, hvor en vil redusere fra 300 til 19 rundt om i landet. Nedlegging av regionskontorene til Innovasjon Norge er varslet og nedleggelser av lokalsykehus kommer i tillegg.

- Regjeringen lovte nye ideer og bedre løsninger, men her er det bare en ide: Sentralisering. Det hele skjer under forkledning av at de skal lage mer «robuste» enheter. Det virker helt som de har glemt verdien at folk får de tjenestene de trenger der de bor, og at det i dag og bor mange mennesker utenfor de fire største byene.  fortsetter Vedum.

I tillegg til sektorendringene nevnt over, legges det nå og opp til store grunnleggende endringer i hvordan landet er bygd opp og hvordan skatter og avgifter fordeles. Kommuner skal slås sammen, og Regjeringens kommuneutvalg foreslår å redusere antallet kommuner med ca. 300. Skatteendringene Regjeringen nå legger opp til er geografisk skjevfordelt og vil være en satsing på Oslo Vest og Bærum på bekostning av resten av landet. Økning i mineraloljeavgiften (dieselavgiften) treffer anleggsbedrifter og landbruket hardt. Det er kuttet i fiskeri- og jordbruksavdragene. I tillegg har Regjeringen gått med på EUs krav om å øke arbeidsgiveravgiften for transportbedrifter, banker og energiselskaper som har tilhold i utkantfylkene.

- Summen av dette er en sentralisering som over til vil kunne gi et Norge som ser helt annerledes ut enn det landet vi kjenner i dag. Derfor vil Senterpartiet gå til kamp mot disse endringene, og i stedet foreslå løsninger som styrker både by og land. Det ene kan ikke styrkes på bekostning av det andre, avslutter Vedum.