Meny
Bli medlem

Regjeringen vil tvangsammenslå kommuner

Sist endret: 27.09.2020
I dagens spørretime sier Solberg at hver enkelt kommune ikke skal få bremse helhetlige løsninger. ? Solberg vil overkjøre lokaldemokratiet, sier Slagsvold Vedum, og legger til at han forutsetter at stortingsflertallet ikke finner seg i å bli brukt i et slikt spill.

Utgangspunktet er frivillighet, men tvang blir aktuelt om kommunene ikke blir enig om å slå seg sammen, bekreftet statsminister Erna Solberg i Stortingets spørretime i dag etter å ha blitt utfordret av Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum.

- Regjeringens svar på alle spørsmål er «større».  Om det er politiet, høgskolene eller kommunene mener den at svaret på bedre løsninger er større enheter, sa Slagsvold Vedum.  Han viste til at faktainformasjon om at større ikke nødvendigvis gir bedre tjenester eller økt kompetanse.  Innbyggerundersøkelser viser tvert om at folk i små kommuner er mest fornøyd med tjenestetilbudet og andre undersøkelser viser at kompetansen i barnevernet er lavest i de største kommunene.

Slagsvold Vedum viste til at på tross av disse faktaene, har statsråd Sanner i Stortinget sagt at det er aktuelt å bruke tvang i kommunestrukturreformen og utfordret statsministeren på om dette også var hennes syn.

Statsminister Solberg bekreftet at regjeringen vil gå til Stortinget med forslag om å bruke tvang dersom de lokale prosessene som nå skal gjennomføres, ikke fører til at alle kommuner i en region blir enige om sammenslåing.  På oppfølgingsspørsmål fra Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Pollestad, om hun kunne konkretisere kriterier for bruk av tvang, sa statsministeren at regjeringen ikke har brukt mye tid på diskusjon om tvang eller ikke. 

–Vi  satser på frivillighet, men dersom det ikke fører fram vil tvang være et sidespor vi kommer tilbake til i slutten av kommunereformprosessen, sa statsministeren.

Slagsvold Vedum mener det er svært alvorlig at regjeringen på den ene siden inviterer kommunene til åpne prosesser for å drøfte reformer i kommunesektoren, samtidig som den nå erkjenner at de lokale vurderingene blir satt til side dersom regjeringen ikke får de svarene de vil ha.